Sveriges export av förnybar vindenergi

Posted on March 4, 2013

25Energimyndigheten har meddelat att Sveriges elproduktion under 2012 nådde den högsta totala produktionsnivå någonsin. I siffror blev det 161.6 TWh, vilket är 10% högre än för 2011. Den höga produktionen medförde att Sverige kunde exportera 19.6 TWh el. Om man jämför el (som är exergi) med värmevärdet i olja och använder den omräkningsfaktor som BP använder (38%) så motsvarar 1 TWh el 2.63 TWh olja. Detta ger att vår exexport motsvarar 32 miljoner fat oljeekvivalenter vilket motsvarar 87 tusen fat om dagen. Jämfört med Norges export av miljoner fat om dagen är det inte så mycket.

Det intressanta är att Sveriges export följer ganska väl vindkraftens elproduktion i Sverige så dagar som det blåser bra exporterar vi mycket el som ni kan se i figuren här nedan. Undantaget är några dagar i februari då vi hade sträng kyla i Sverige. Totalt producerade vindkraften 7.1 TWh och det faktum att produktionen följer svensk export kan man med rätta påstå att vindkraft har blivit Sveriges nya exportvara. Eftersom vi måste importera olja är det bra att vi kan exportera andra energiprodukter.

Swedens_export_of_windenergy
(Export av el och produktion av vindkraft under januari-februari 2012)

Under 2012 var enligt Energimyndigheten elproduktionen 161.6 TWh. Vattenkraften stod för 77.7 TWh (48%), kärnkraften ökade under året till 61.2 TWh (38%), bränslebasserad elproduktion (9.6%) och vindkraften 7.1 TWh (4.4%).

Under de kammande åren kommer ökad vindkraft att medföra ökad export av vindkraft vilket i verkligheten betyder att subventionerad svensk vindkraft exporteras till andra länder. Man borde jämföra subventionskostnaderna med exportinkomsterna. Om subventionskostnaderna är högre är har vi på nytt skapat en Ebberöds bank.

Med detta sagt vill jag ändå inte förorda att vi skall avbryta satsning på vindkraft, men den svenska satsningen på vindkraft skall ställas i relation till det svenska energisystemet. Vi skall också vara medvetna om att 2012 var ett år med mycket regn. För de svenska konsumenterna och industrin så är en överproduktion bra då det pressar priserna neråt och det kan betyda att en fortsatt satsning kommer att vara bra för elräkningen och jag har inget emot en låg elräkning.

(Wikipedia: Ebberöds bank är titeln på ett danskt folklustspel som uruppfördes på Nørrebro Teater i Köpenhamn 19 januari 1923. Pjäsen är skriven av Axel Frische och Axel Breidahl. I lustspelets bank betalar man hela 8 procent i inlåningsränta men tar bara 4 procent vid utlåning. Ebberöds bank har blivit ett begrepp för en verksamhet som visserligen är välmenande men samtidigt svårt vanskött. Då kostnaderna för inlåning aldrig går att täcka med inkomster från utlåning av samma kapital uppstår ett underskott som till slut måste betalas med insatta medel. Det vill säga i grunden samma upplägg som ett klassiskt ponzibedrägeri. )

Posted in: Uncategorized