Gasprognoser bygger på fantasier

Posted on April 12, 2013

3


Den 8 och 10 april har Handelsbankens TV-kanal Studio 12 två inslag där man diskuterar skiffergas. Det första har rubriken ” Skiffergas slår ut vindkraft” och där berättar man att BP nu avbryter satsningarna på förnybar energi. Den gråna loggotypen har vissnat.
http://tv.handelsbanken.se/2013/04/08/overtro-pa-skiffergas/

Den 10 april är rubriken ” Gasprognoser bygger på fantasier ” och där får jag möjlighet att nämna några av de problem som finns med skiffergas.
http://tv.handelsbanken.se/2013/04/10/gasfantasier/

Texten till inslaget:

Just nu pågår en boom för skiffergasutvinning i USA, så kallad fracking.

Senaste exemplet är General Electrics bud på utrustningstillverkaren Lufkin på 20 miljarder kronor. Den höga prislappen speglar General Electrics förhoppning om fortsatt tillväxt.

Boomen drivs av drömmen om ett USA som är oberoende av att importera energi, men nu varnar forskare för att utsikterna inte alls är så ljusa.

”Att detta skulle förändra världen totalt är bara fantasier”, säger Kjell Aleklett, professor i globala energisystem på Uppsala universitet.

Advertisement
Posted in: Uncategorized