The Canadian tar sands, the world’s biggest and dirtiest industrial project / Världens största och smutsigaste industriprojekt

Posted on April 16, 2013

24Back in 2008 the world was in agreement that the production rate of cheap “quality” crude oil had reached its maximum. But the oil industry says that there is no need to worry since we have, among other things, oil sands to rely on. An advocate of exploiting oil sands was Tommy Nordin, the former managing director for the Swedish Petroleum Institute. Production of oil from oil sands is now the world’s largest single industrial project and it is destroying part of Canada’s natural world. It is also destroying the environment of the region’s indigenous peoples. If the Keystone XL pipeline is built the production of oil from the oil sands can reach 2.5 million barrels per day, approximately 3% of the world’s oil production. Around 50% of the production is open mining. Look at these images and decide if you want gasoline and diesel from this oil (click on each image). In Sweden, the oil companies assure us that they are not using it.

(I have also added an image of in situ production, 50% of the production)
SkyTruth-ColdLake-insitu-GE-2008

(Swedish)
Världen är överens om att den billiga ”fina” råoljan har nått maximal produktion, det gjorde man 2008. Men oljeindustrin säger att vi inte skall oroa oss, vi har bland annat oljesand. En förespråkare för oljesand var Tommy Nordin, före detta VD för Svenska petroleuminstitutet (se artikel i Dagens Industri). Oljesandsutvinningen är nu världens största industriprojekt som förstör en del av Kanadas natur. Den förstör också miljön för områdets utinvånare. Om Keystone XL byggs kan produktionen av oljesand nå 2.5 miljoner fat om dagen, ungefär 3% av världens oljeproduktion. Titta på dessa bilder och ta ställning till om du vill ha bensin och diesel från denna olja (klicka på varje bild). I Sverige försäkrar oljebolagen att man inte har det.
(bilder från utvinning av oljesand)

(På begäran infogar jag en bild på in situ utvinning i Kanada)

SkyTruth-ColdLake-insitu-GE-2008

Advertisement
Posted in: Uncategorized