Oil Production in the Polar Regions

Posted on May 15, 2013

1Oil in the Polar region

Today, the Arctic Council’s eight foreign ministers from Sweden, Norway, Denmark, Finland, Iceland, Russia, Canada and the USA meet in Sweden to discuss, among other things, oil production in the Arctic. They will attempt to agree on a binding joint treaty regarding what preparations will exist in case of an oil spill/accident. The amount of oil that is accessible for production is limited and large fields are required for such production to be profitable. The thing that distinguishes the polar region from e.g. the area between the UK and Norway is that the oil-bearing sedimentary layers are much older and have been subjected to more extreme conditions than those under the North Sea. This means that the likelihood of finding oil is less. So far it is mainly in Alaska that they have been able to extract oil but the reserves there have begun to run out. Some years ago the US Geological Survey, USGS, released a map of the possible oil-bearing areas in the north polar region. Colin Campbell, who has experience of drilling for oil in the Barents Sea, has made a new estimate of the probable ultimate potential for oil production in the polar region. Considering that we use 31 billion barrels of oil annually this area can possibly supply 0.85 billion barrels (see figure), less than 3% of the global consumption. Finally, I would like to state that I support the indigenous peoples who say that that there should be no drilling for oil in the Arctic.

(Swedish)

Idag träffas Arktiska rådets åtta utrikesministrar, från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Ryssland, Kanada och USA, för att bland annat diskutera oljeutvinning i Arktis och man skall också försöka enas om ett bindande gemensamt avtal om vilken beredskap som ska finnas om oljeolyckan är framme. Den mängd olja som finns tillgänglig för utvinning är begränsad och det krävs stora fält för att utvinning skall vara lönsam. Vad som skiljer polarområdet jämfört med till exempel området mellan Norge och Storbritannien är att de oljebärande sedimentlagren är mycket äldre och har påverkats mycket mer är sedimentlagren i Nordsjön. Det betyder att sannolikheten att hitta olja är mindre. Hittills är det framförallt i Alaska som man utvunnit olja men resurserna börjar tryta. För några år sedan presenterade U.S. Geological Survey, USGS, en karta över tänkbara områden med olja i polarområdet. Colin Campbell, med bland annat erfarenhet av att borra efter olja i Barens hav, har gjort en ny uppskattning av eventuell potential att utvinna olja i polarområdet. Med tanke på att vi årligen konsumerar 31 miljarder fat om året så utgör möjlig potential mindre än 3%. Till slut vill jag nämna att jag stödjer ursprungsbefolkningen som säger att man inte skall borra efter olja i Arktis.

Advertisement
Posted in: Uncategorized