Sveriges medlemskap i Arktiska rådet kan ge mer / Sweden’s membership of the Arctic Council can give more

Posted on May 28, 2013

0(English below)

Vid några tillfällen har jag berört Arktiska rådet och läste därför med stort intresse vad Riksrevisionen säger i sin granskning av Sveriges arbete i Arktiska rådet. Rapporten har rubriken ”Sveriges medlemskap i Arktiska rådet kan ge mer” och menar att Sveriges medlemskap i Arktiska rådet skulle kunna ge ett mer effektivt utbyte. Man säger att regeringen inte har skapat förutsättningar för att ta hand om rådets rekommendationer i Sverige. Regeringen har inte heller gett en tydlig bild av hur den arbetar i rådet för att minska utsläppen av koldioxid. Intresserade kan läsa rapporten här:
Sveriges medlemskap i Arktiska rådet kan ge mer

(English)
On some occasions I have touched on the Arctic council. Therefore I read with great interest what the Swedish National Audit Office had to say in its review of Sweden’s activity in the Arctic Council. The report is titled, “Sweden’s membership of the Arctic Council can give more” and says that Sweden’s membership in the Arctic Council could give more effective exchange with the other member nations. They say that the Swedish government has not created the conditions to respond to the Council’s recommendations in Sweden. The government has also not given a clear picture of how it works on the Council to reduce emissions of carbon dioxide. Those who are interested can read the report here [in Swedish]:
Sveriges medlemskap i Arktiska rådet kan ge mer

Advertisement
Posted in: Uncategorized