Future growth in U.S. crude oil reservs

Posted on August 6, 2013

1The title, “New data show record growth in U.S. crude oil reserves” might lead most readers to believe that fantastic developments are afoot in the USA. However, if we study the report in detail we can see that large question marks exist over future oil production. The US Energy Information Agency, EIA, has now reported changes in proven reserves during 2011. Recently I discussed how different types of oil reserves are reported and I can suggest that readers might like to look at that blog again. For proven reserves the EIA states the following criteria: “Proved reserves are those volumes of oil and natural gas that geological and engineering data demonstrate with reasonable certainty to be recoverable in future years from known reservoirs under existing economic and operating conditions”. In its report the EIA studied approximately 1,100 operators in the USA.

For 2010 the EIA stated that the USA’s Crude Oil production was 5.479 million barrels per day (Mb/d, 2.00 billion barrels per year, Gb/y) and for 2011 production rose to 5.652 Mb/d (2.06 Gb/y), an increase of 3%. The EIA states that proven reserves are 29 Gb. At the rate of production seen in 2012 (2.37 Gb/y), these proved reserves would last for a little over 12 years. The reported increase in the rate of oil production of 15% may appear reassuring but in reality it is equivalent to additional reserve of 3.8 Gb, i.e. somewhat more than the production of the year 2012.

The EIA states specifically that “tight oil” reserves (i.e. those to be produced by “fracking”) amount to 3.6 billion barrels. At a production rate of 2 Mb/d (0.73 Gb/y) these reserves would last for approximately 5 years.

In the USA oil reserves are reported as 1P and are difficult to analyse in terms of future production. For the USA to achieve the same rate of oil production as Saudi Arabia it would need to report completely different proven reserve numbers. For many years the USA reported that proven reserves were around ten times larger than annual production. The fact that reserves of “tight oil” are only five times annual production shows that such reserves are not so abundant as traditionally reported reserves for conventional oil. Increased future production rates for tight oil will require much greater than previous reported increases in proved reserves for tight oil during the coming year. This will be an interesting development to follow.

(Swedish below)

Rubriken ”New data show record growth in U.S. crude oil reserves” kan få den läsare som bra läser rubriken att tro att utveckling i USA är fantastisk. Om man studerar rapporten i detalj ser man snart att det finns stora frågetecken att besvara inför framtida oljeproduktion.

U.S. Energy Information Administration, EIA, har nu rapporterat förändringar i bevisade reserver under 2011. Nyligen diskuterade jag hur man rapporterar olika typer av oljereserver och det kan vara ide att än en gång titta på detta inlägg (till min blogg). Vad det gäller bevisade reserver anger man detta som kriterium: “Proved reserves are those volumes of oil and natural gas that geological and engineering data demonstrate with reasonable certainty to be recoverable in future years from known reservoirs under existing economic and operating conditions”. I rapporten anger EIA att man studerat ungefär 1,100 operatörers i USA.

För 2010 anger EIA att Crude Oil producten är 5.479 miljoner fat om dagen (2.00 miljarder fat om året) och för 2011 har produktionen ökat till 5.652 miljoner fat om dagen (2.06 miljarder fat om året) vilket är en ökning med drygt 3%. Man anger att den bevisade reserven är 29 miljarder fat och med den produktion som man hade 2012, 2.37 miljarder fat, så skulle den bevisade reserven räcka för drygt 12 år. Den rapporterade ökningen med 15% kan verka betryggande men i verkligheten motsvarar det 3.8 miljarder fat, dvs något mer än produktionen för 2012.

Man anger speciellt reserverna för “tight oil”, de reserver som produseras genom fracking, till 3.6 miljarder fat. Med en produktion på 2 miljoner fat om dagen, 0.73 miljarder fat om året, kommer denna reserv att räcka för ungefär 5 år.

De reserver som USA rapporterar är 1P och är svåra att analysera vad det gäller framtida produktion. Om USA skulle producera lika mycket olja som Saudiaraien måste man rapportera helt andra bevisade reserver. Under många år har USA rapporterat att de bevisade reserverna alltid varit ungefär 10 gånger större än den årliga produktionen. Det faktum att man nu är nere på ca 5 års produktion för ”tight oil” visar att dessa reserver är mindre än traditionellt rapporterade reserver. En ökad framtida produktion av tight oil kräver ännu större ökningar av den bevisade reserven under kommande år. Det blir en intressant utveckling att följa.

Advertisement
Posted in: Uncategorized