Preparing for Texas-1

Posted on August 11, 2013

2For four months from October through to January I will be a guest researcher in the Department of Petroleum and Geosystems Engineering at The University of Texas at Austin. I have begun to read into Texas’ oil history, geology, production and future plans. Of course, currently fracking holds centre stage in discussions of future oil production.

Oil and Gas fields in Texas

The map above shows where oil and gas were being produced in Texas in 2005. According to the Railroad Commission of Texas daily production in that state in 2005 was 943,000 barrels from 151,286 wells giving an average of 6.23 barrels per well. With fracking, the number of wells rose to 167,864 in 2012 and the average production per well was then 8.58 barrels per day or 1,457 million barrels per day in total. This was an increase of 40% over 2005 but compared to Texas’ maximal production rate in 1972 of 3,452 thousand barrels per day from 167,233 wells (20.64 barrels per day) it is more than 40% lower. Today, the production history from Texas that we are often shown does not include the maximum rate from 1972 but if we are to understand the future then it is important to understand the complete historical picture.

Oiloroduction in Texas

Some exciting months await me in Texas and of course I will write more on this in my blog.

(Swedish below)

Under fyra månader, från oktober till och med januari, skall jag vara gästforskare vid University of Texas at Austin, Department of Petroleum and Geosystems Engineering. Det skall bli spännande att forska om olja i hjärtat av Texas. Har börjat läsa in Texas oljehistoria, geologi, produktion och framtidsplaner. Självklart är det framtiden och fracking som kommer att stå i centrum.

Oil and Gas fields in Texas

Kartan visar var det 2005 fanns produktion av olja och naturgas i Texas. Enligt Railroad Commission of Texas var produktionen det året 943 tusen fat om dagen från 151.286 brunnar och i medel per dag blir det 6.23 fat. Genom fracking har antalet brunnar fram till 2012 ökat till 167.864 och medelproduktionen var då 8.68 fat om dagen, eller 1.457 miljoner fat om dagen. Sedan 2005 är det en ökning med 40% men jämfört med topproduktionen 1972 med 3.452 tusen fat om dagen från 167.233 brunnar, 20.64 fat om dagen, så är det en minskning med mer än 40%. Den produktion från Texas som vi ofta ser har inte med toppnoteringen från 1972, men om man skall förstå framtiden är det viktigt att vi har hela den historiska bilden framför oss. Några spännande månader väntar mig och självfallet kommer det mer om detta på min blogg.

Oiloroduction in Texas

Advertisement
Posted in: Uncategorized