Eagle Ford Shales – förberedelser inför resan till Texas -2

Posted on August 19, 2013

0(The English version will be presented as a new blog)

Sydväst om Texas huvudstad Austin och fram till den Mexikanska gränsen, har vi ett stort område med skiffer som kallas för ”Eagle Ford Shales”, EFS. För intresserade kan jag nämna att det finns en bra hemsida för området, ”Eagle Ford Shale”, där man kan hitta all slags information om Eagle Ford.

En detaljerad studie av Eagle Ford med prognoser om framtida produktion är en av planerade aktivitet under min vistelse i Austin. Självfallet finns det många fler som gör liknande analyser, men det kan vara intressant att jämföra prognoser som har olika infallsvinklar. Kanske kan det ge en uppfattning om gränser för produktionen.

Man anser att Eagle Ford är världens största olje- och gasinvestering vad det gäller kostnader och under 2013 räknar man med att investeringsvolymen blir i storleksordningen 30 miljarder dollar (omkring 200 miljarder kronor). Man beräknar att alla investeringar i EFS har genererar över 116000 jobb bara i de provinser där EFS finns geografiskt och med ringar till omgivningen är det många fler. Rent ekonomiskt för området har investeringarna betytt ändå mer.

Det som kännetecknar oljeproduktion från skiffer är att man borrar många brunnar, som jämfört med traditionella brunnar från konventionella oljefält har en relativ låg produktion. För att borra en brunn behövs det en borrigg och det finns statistik som varje vecka visar hur många riggar som är igång och borrar. Man rapporterar att det den 16 augusti 2013 fanns 267 riggar som borrade i Eagle Ford varav 241 borrade efter olja. Just nu är priset på naturgas för lågt för att få en bra lönsamhet för nya naturgasbrunnar. Man borrar efter naturgas om man också kan få ganska mycket kondensat från brunnen. Förutom hur många brunnar som borras finns det statistik på hur lång tid det tar att borra en brunn och hur långa de horisontella brunnarna är.

Om vi väljer statistiken för de 5 senaste brunnarna som borrades det senaste kvartalet så ser vi att det tar omkring en halv månad att borra en brunn och den är ungefär 2430 meter lång.

Under det senaste året har man borrat ungefär 1000 brunnar i kvartalet (Q3 2012 – 1,024 wells, Q4 2012 – 974 wells, Q1 2013 – 1,044 wells, Q2 2013 – 1,050 wells) och självklart har produktionen ökat. I maj 2013 nådde man 600.000 fat om dagen. I april 2013 producerade USA 7.3 miljoner fat om dagen och av dessa kom ungefär 8% från Eagle Ford. Man räknar med att Eagle Ford skall passera produktionen i Bakken och med tanke på alla brunnar som borras och det faktum att produktionen i Bakken börjar plana ut är det säkert ett riktigt antagande.

I början av juli var det ungefär 4.000 oljebrunnar och 1.700 gasbrunnar som producerade olja och gas. Med tanke på att man det senaste året borrat 4.000 brunnar förstår ni att de fortfarande är ganska ny och borde ha en bra produktion. Normalt brukar en frackingbrunn förlora mer än 50% av produktionen det första året. Om 4.000 brunnar producerar 600.000 fat om dagen blir det i medel 150 fat om dagen. Ett företag har rapporterat att produktionen då man började pumpa i medel var 822 fat om dagen, vilket var mindre än förväntat. Siffran 150 fat om dagen som medel indikerar därför att produktionen per brunn har minskar mycket snabbt. Det blir intressant att undersöka.

I figuren här ovan ser ni att man den 13 maj gett tillstånd att borra 10422 brunnar och det gäller från 2008. Av dessa är ungefär 5700 är borrade. Med den borrtakt som man nu har betyder det att man har tillstånd för bara lite mer än för ett års borrning. Hur snabbt kan man få nya tillstånd? Medelkostnaden för att borra en brunn har sjunkit från ca 7miljoner dollar till 6 miljoner dollar. 4000 brunnar skulle då kosta 24 miljarder dollar. Så länge priset på olja är högt är det lönsamt att borra nya brunnar, men om priset sjunker, som det gjort för naturgas, kan det bli svårt att få lönsamhet i nya projekt. De som tror att fracking skall ge oss billig olja och naturgas måste tänka om.

Det finns en bild på Eagle Ford Shales som visar hur individuella brunnar är borrade och man ser att det inte finns plats för oändligt många brunnar. Frågan är hur många lönsamma brunnar som man kan borra i framtiden. Det finns ett maximum och då man nått dit, förmodligen tidigare, så kommer Eagle Ford att nå Peak Oil, dvs maximal oljeproduktion. Frågan är om toppen blir över en miljon fat om dagen.

Ni förstår säkert att det finns många intressanta problemställningar att studera för att vi skall förstå framtiden.

Advertisement
Posted in: Uncategorized