Dry Shale Gas Production in the USA can reach a maximum within two years

Posted on September 16, 2013

0Shale gas in Texas

image001

The USA’s energy authority, the EIA, has now updated their statistics for shale gas production up till and including June 2013. We can now see that production in, primarily, Haynesville is beginning to fall. Production in Marcellus started a little later than in Haynesville and the area still shows increasing production but if it follows the trend from other areas it will soon level off. Before we make any conclusions we should look at the drilling rig statistics.

image002

At the beginning of 2008 gas prices increased in the same way as oil prices did at that time and the number of rigs drilling for gas increased. Then the market crashed the number of rigs fell dramatically. During 2010 and 2011 we saw a small recovery but then the price sank due to overproduction and the number of rigs drilling for gas responded accordingly. Now that number is only one quarter of the maximum number in 2008.

The fact that production from shale gas wells declines by around 60% during the first year means that the current low drilling rate will result in decreased production. The question is whether the number of rigs will ever reach up to 1,600 again. At the same time we should be aware that if today the industry is much more efficient and so maybe not as many rigs are needed as during 2008. The question we must ask is whether the USA will be able to maintain the current level of production for an extended period. It is the answer to this question and similar issues that I hope to find during the next four months in Texas

(Swedish)

image001

USA:s energimyndighet EIA har nu uppdaterat statistiken för skiffergasproduktionen t.o.m. juni 2013 och vi ser nu att produktionen i framförallt Haynesville börjar svikta. Produktionen i Marcellus kom igång lite senar och området har fortfarande en ökande produktion men om man följer tränden från andra områden kommer den snart att plana ut. Innan vi gör några slutsatser skall vi titta på riggstatistiken.

image002

I början av 2008 ökade gaspriserna på samma sätt som oljepriset och antalet riggar som borrades efter skiffergas ökade. Sedan havererade marknaden och antalet riggar minskade dramatiskt. Under 2010 och 2011 har vi en liten återhämtning men då priset sjunker på grund av överproduktion av gas minskar antalet riggar som borrar efter gas och nu är det ungefär en fjärdedel av maxantalet 2008.

Det faktum att produktionen från varje brunn minskar med cirka 60% första året medför att den låga borrfrekvensen kommer att resultera i en minskad produktion. Frågan är om man någonsin kommer att komma upp i 1600 riggar igen. Samtidigt skall vi vara medvetna om att man idag är mycket effektivar så det kanske inte behövs lika många som under 2008. Den fråga som vi måste ställa oss är om USA i framtiden kan behålla dagens produktion under en längre tid. Det är svaret på denna fråga och liknande frågor som jag hoppas att jag skall hitta under de närmaste fyra månaderna i Texas.

Advertisement
Posted in: Uncategorized