En resa genom västra Eagle Ford

Posted on January 6, 2014

0(English will come in a separate blog.)

map Eagle Fode

I början av november gjorde jag en resa till östra och centrala delen av Eagle Ford och nu har jag kompletterat med att besöka den västra delen. USA:s västra gräns i Texas sträcker sig längs Rio Grande och den västra gränsen för Eagle Ford sträcker sig mellan städerna Eagle Pass och Laredo. Den norra delen har olja, den södra torr gas och där emellan kondensat och en blandning av olja och naturgas.

Water

Vi åkte söder ut på IS35 och körde sedan väster ut på väg 57 lite norr om Pearsall mot Eagle Pass (om ni vill följa vår väg kan ni gå till Google Map). Väg 57 markera den norra gränsen för Eagle Ford. Då vi var begränsade till allmänna vägar fick vi spana åt alla håll för att hitta frackingaktiviteter. Vi såg någon borrigg men det var framförallt alla lastbilar med vatten, sand och kemikalier för fracking som markerade aktiviteter. Det fanns också skyltar som talade om att det fanns land att leasa och vatten att köpa. Då man tittar på en kartbild som markerar var det finns brunnar verkar de ligga tätt. I verkligheten är varje prick som ett knappnålshuvud och avstånden mellan varje aktivitet ganska långt.

Pop-Eye
Man-camp

Ett delmål med resan var att besöka Crystal City. Sedan början av 1900-talet är staden känd för att vara världens spenathuvudstad och i hundra år har man fyllt burkar med spenat och Pop-Eye har försökt att övertala oss att äta spenat. Crystal City med sina 7000 invånare ligger mitt i västra Eagle Ford och man diskuterar redan om att staden kommer att bli nästa Boom-Town i Texas. (Läs på Wikipedia om interneringslägret för japaner, tyskar och italienare i Cristal City under andra världskriget.) I framtiden kommer man inte att bara fylla burkar med spenat utan även större burkar, oljefat, med olja. Då vi körde runt i staden var det ingen tvekan om att man haft bättre dagar, men indikatorer om en annan framtid var nya uppställningsplatser för husvagnar mm och nybyggda baracker där man kunde hyra rum. Västra Eagle Ford är ett enormt område och där finns det plats för tusentals nya brunnar. Med ett högre pris för naturgas kommer även de södra delarna att borras och hela området blir ett nytt ”svartguldruschområde”.

TrucksThe_most_west_oilpump_in_Eagle_Ford

Lite söder om Cristal City filmade jag min mest västliga oljepump i Eagle Ford och trafiken med lastbilar för fracking ökade markant. I slutet av december fanns det 269 borriggar i Eagle Ford och de brunnar som man borrar skall sedan frackas. Varje fracking har minst 20 lastbilar på plats, många som levererar produkter och varor så låt oss anta att varje rigg med efterföljande fracking kräver 40 bilar och det gör att det krävs 12000 lastbilar för att hålla igång operationen. Överallt ser man uppställningsplatser för lastbilar och rullande lastbilar. De olika brunnarna är inte sammankopplade med pipeline utan man samlar den mesta av den producerade oljan i cisterner vid pumparna (se bilden här ovan) och sedan kommer det lastbilar och tömmer cisternerna. Varje bil kan ta cirka 40000 liter eller cirka 250 fat olja. Om den kan göra 4 vändor om dagen blir det 1000 fat om dagen. Om 500000 fat skall fraktas om dagen betyder det 500 bilar. Av de cirka 160000 ny jobb som skapats i området kan lastbilschaufför vara det vanligaste. Vad jag gjort här är en grov uppskattning men det ger oss en bild av vad det krävs för att producera 1 miljon fat av de 19 miljoner som USA förbrukar varje dag. I Three Rivers finns det en stor uppsamlingsstation för olja och man planerar nu att bygga en ny pipeline från denna station till lämpligt raffinaderi. Vägarna slits ganska kraftigt och man diskuterar nu vilka ökade anslag som krävs för vägar i Texas.

Compressors

Slutmålet för dagen var att komma till Rio Grande och Laredo, som markerar södra gränsen av Eagle Ford. Vi åkte väg 133 ut till IS35 och här var aktiviteten märkbart större. Att den södra delen producerar gas märket vi genom att det började dyka upp kompressorenheter som trycksätter gasledningarna.

Grind till fracking
Gate_compamies
Nästa dag åkte vi söder ut längs Rio Grande och även där planerade man för fracking. Den vanligaste synen där liksom i hela Eagle Ford var stängda grindar till de olika områdena. Det här är ingången till ett stort område med flera operatörer.

Jag har under några dagar åkt igenom hela Eagle Ford och att på plats skaffa sig information om verksamheten är enormt viktigt. Det faktum att skifferområdet i princip sträcker sig över hela Texas medför att det är ett enormt område och de tusentals och åter tusentals brunnar som man borrat finns där och man ser dom här och där men man kan inte påstå att de markant ändrar landskapsbilden då man kör längs vägarna. Om man går in på Google Map och letar rätt på Three Rivers i Texas kan man i satellitbilden följa IS37 norr ut och sedan väg 99 öster ut. Ni ser då de olika platserna för fracking i ett område där de är som tätast. Aktiviteten kommer att öka över hela Eagle Ford och flera experter som jag pratat med nämner att Eagle Ford kommer att nå en maximal produktion runt 1.5 miljoner fat om dagen. Om 10 år är toppen passerad och sedan kommer produktionen att minska. De nu överfulla uppställningsplatserna för husvagnar och trailers kommer att tömmas. Barack-kvarteren kanske står kvar som rester av nutidens oljerusch. ”Boom” förvandlas till ”bust”.

Advertisement
Posted in: Uncategorized