Fracking runt miljonstaden Dallas-Fort Worth – Barnett Shale

Posted on January 17, 2014

10shale formations Texas

Under 100 dagar har vi besökt skifferformationer med olja och gas från Amarillo i norr till Eagle Ford och Laredo i söder, från Odessa och Permian Basin i väster till Nacogdoches och Haynesvill Shale i öster. Kvar på listan med skifferformationer att besöka fanns bara Barnett Shale och Fort Worth väster om Dallas. Det var här som det amerikanska fracking äventyret började och där RRC i september 2013 rapporterade att man hade borrat 18300 brunna.

Bernett_wells_EIA
Dallas_Fort_Worth_map

Sista maj 2011 presenterade USA:s energimyndighet, EIA, denna karta över 15856 brunnar, dvs 2444 färre än idag. Rött är horisontella gasbrunna, orange vertikala gasbrunnar, violett horisontella oljebrunnar och slutligen grönt vertikala oljebrunnar. Från kartbilden ser ni att Fort Worth är omringad av frackade brunnar och att några till och med finns inne i staden.

Om man studerar möjlighet till fracking i Europa är det många som framhåller att den så kallade Parisbassängen är den som har den största potentialen. Jag har svårt att tänka mig att man vill har 18000 borrade brunnar i centrala Paris med omgivningar, och frågan är hur dessa brunnar kommer att påverkar den fysiska miljön runt Paris. För att komma närmare verkligheten runt Fort Worth valde vi mindre vägar och med Google Map kan man titta på satellitbilder och se var det finns borrade brunnar. Vi åkte Interstate W35 mot Fort Worth och sedan in på en liten väg söder om Fort Worth, 1187 – Crowley Plover Rd. Med hjälp Google satellitbilder kan man kontrollera att det finns frackingplatser längs vägen.

Bernett_gas_site_1
Gateskyltar

Vårt första stopp visar skillnaden mellan skifferolja och skiffergas. Borta var de nickande oljepumparna som nu bytts ut mot kompressorer, som hjälper till att suga ut gasen från fältet samtidigt som den förbereds att skickas vidare i det nationella nätet för naturgas. Den första grinden som vi stoppade vi stoppade vid visade att området hade 10 brunnar och gasanläggningen såg ut som på bilden.

Bernett_gas_site_2
Bernett_gas_site_3

Google visar att liknande anläggningar, de tre fyrkanterna i vänstra översta hörnet, kan ligga i direkt anslutning till bostadsområden men vi såg dem också längd vägen där de stora rancherna fanns. I USA är det markägaren som äger gasen och oljan under marken så för ranchägaren är varje gasbrunn en inkomstkälla och det medför naturligtvis att han ser på gasbrunnen på ett annat sätt än om det var staten som ägde gasen. Om man borrar under ett bostadsområde som det ovan borde markägarna där också få del av förtjänsten men hur uppdelningen sker vet jag inte. Vad det gäller Paris är det franska staten som äger gasen och där skulle med all säkerhet blivit stora protester från husägarna om man borrade så nära deras hus.

Bernett_gas_site_4

Väg 1187 leder fram till HW377, som leder direkt in till Fort Worth. Till höger om HW377 och fram till sjön finns det ett frackingområde där man kunde köra in och titta lite närmare.

Bernett_gas_site_6
Bernett_gas_site_5
Bernett_gas_site_7

Den anläggning som vi såg var gemensam för 6 brunnar och på andra sidan vägen fanns det en grind som var stängd men skyltarna visade att det fanns 31 brunnar i området. Det verkade som om de 31 brunnarna hade borrats från 5 olika siter. Frågan man ställer sig är om dessa anläggningar är störande för de som bor i närheten. Då man inte har någon allemansrätt i USA så betyder en stängd grind med eller utan skyltar att man inte kan ströva omkring i området.

Bernett_gas_site_8
Bernett_gas_site_9
Bernett_gas_site_10

Vad det gäller siter för borrning verkar det som om man borrar cirka 4 brunnar från varje site. Det betyder att 18000 brunnar behöver cirka 4500 siter runt Fort Worth. Enligt kartan från EIA skall det finnas flest brunnar norr om Fort Worth och vi valde ut ett område som låg mellan sjön Eagle Mountain Lake och väg 287. Här fanns det blandat bostadsområden och brunnar då de är som tätas. Vi åkte in till väg 1220 via väg 718 och där fanns den perfekta anläggningen att filma och fotografera. Kompressorerna var igång så man kunde också höra ljudet från dem. Fyra brunnar var markerade vid grinden.

Bernett_gas_site_11
Bernett_gas_site_12

Vi såg att man kunde kombinera gasutvinning och boskapsskötsel och då solen började gå ner lämnade vi området via E Peden Road och då vi svängde upp på väg 287 kunde vi blicka tillbaka och fånga en gasanläggning i solnedgången.

Under en dag är det ett begränsat område som man kan besöka och självfallet skulle det varit intressant att knacka dörr och frågat de som bor där vad man tycker om fracking. Vi konstaterade at man inte kan undgå att varje dag som man kör i området så ser man flera siter för fracking, kompressorerna är inte ljudlösa. Jag tror att Parisarna aldrig kommer att acceptera att det borras 18000 brunnar runt Paris. Här nedan visar jag hur snabbt produktionen minskar hos en typisk brunn i Barnett runt Fort Worth. Efter tre år så har den minskat med 79%. Svansproduktionen kan pågå under 10 till 15 år men efter 20 år är det nog dags att plugga igen brunnarna och montera ner all utrustning. Då kan det vara lönsamt att vara skrothandlare.

Det skulle vara intressant att få kommentarer från er som läser detta. Vad det gäller fracking i Europa är det framförallt i Polen och i sydöstra Storbritannien som man på allvar diskuterar fracking. Frankrike har för tillfället förbjudit fracking.

Well decline

Paris Basen

Paris Basen
Paris Basen djup

Paris Basen är en stor geologisk formation likt Barnett och man skall borra ner till djupet av formationen för att komma åt skiffergasen, dvs ner till Trias på 2000-3000 meters djup.

Posted in: Uncategorized