Europas energiberoende av Ryssland

Posted on March 25, 2014

5På onsdag den 26/3 kl 18:00 i Kerstin Ekmansalen i Uppsala Stadsbibliotek har jag en föreläsning med temat: “Oljans roll i Sverige – Om det svenska oljeberoendet idag och i framtiden”. Med tanke på krisen i Ukraina är detta ett högaktuellt föredrag för den som vill förstå underliggande fakta och möjliga utvecklingar. I en debattartikel från 2001 med rubriken “Snart är vi alla i Putins armar” skrev jag bl a:

“I ett säkerhetspolitiskt perspektiv är det en katastrof för Europa. Den makt som Ryssland är på väg att få är långt större än vad forna Sovjetunionens och röda armé någonsin hade.” Tråkigt att jag fick rätt men kan man energi så förstår man vad som skall hända.

Jag avslutade med denna kommentar:

Om EU beslutar om avreglering av gas och elmarknaden, lämnar man över makten till dem som kan producera el och naturgas. I praktiken betyder det att man på sikt lämnar över makten till president Putin och Ryssland.

Advertisement
Posted in: Uncategorized