Browsing All Posts published on »May, 2014«

Europe’s future energy security requires political cooperation with Russia

May 21, 2014

3

When production of natural gas from the giant field off the coast of Groningen in Holland began in 1963 the energy supply to the EU’s then 6 member nations was changed markedly. Natural gas began to become an important component of the EU’s energy security. In 1970 the EU’s consumption of natural gas had increased […]

Europas framtida energisäkerhet kräver ett politiskt samarbete med Ryssland

May 21, 2014

1

Då utvinning av naturgas från det gigantiska naturgasfältet utanför Groningen i Holland började 1963 förändrades energiförsörjningen för Europeiska Unionens (EU) dåvarande 6 länder markant. Naturgas började bli en viktig komponent för unionens energisäkerhet. År 1970 hade konsumtionen ökat till 60 miljarder kubikmeter (bcm) och 99 % av gasen utvanns inom dåvarande EU. Idag har unionen […]

European Energy Horizons 2014

May 7, 2014

9

On Thursday 8 October The Economist magazine organized a symposium at Stockholm’s Grand Hotel titled “European Energy Horizons 2014 – The Market, The Consumer, The Politics”. I was very pleased to be invited to attend and discuss the issue “Future Sources of Energy” with a focus on “Where should Europe’s future energy supply come from? […]