Environment and Climate Policy in the Shadow of Developments in Russia / Miljö- och klimatpolitik i skuggan av utvecklingen i Ryssland

Posted on June 2, 2014

0(I will report on this meeting later this week)

The world’s emissions of carbon dioxide are rising. The burning of fossil fuels is increasing. Climate change is our era’s greatest environmental issue. But at the same time many nations are dependent on coal, gas and oil. A large proportion of our fossil fuels come from non-democratic nations. Today 50% of Europe’s gas imports come from Russia. At the same time as the EU is attempting to escape its dependence on Russian gas, Putin and Jinping are toasting a deal that will deliver Russian gas to China. How do we lay the foundation for global sustainable development in the light of this?

The Green Liberals invite you to a symposium on environment, climate, security policy and energy supply on Wednesday 4 June 8.30-9.45 am at Folkpartiet. Participants are Kjell Aleklett, Professor in Global Energy Systems at Uppsala University where he leads the Uppsala Global Energy Systems Group (UGES), and Patrik Jotun, researcher and analyst at the Ministry for Foreign Affairs. The conversation will be led by Karin Karlsbro, the Chair of the Green Liberals. Gunnar Andrén will host the event in the House of Parliament. Registration is required and is made by writing to gronaliberaler@folkpartiet.se
You are welcome to attend!

Swedish
(Jag kommer att rapportera från detta möte senare i veckan.)

Världens utsläpp av koldioxid ökar. Förbränningen av fossila bränslen stiger. Klimatförändringarna är vår tids största miljöfråga. Men samtidigt är många länder beroende av kol, gas och olja. En stor del av våra fossila bränslen kommer från odemokratiska länder. I dag kommer ca 50 % av Europas gasimport från Ryssland. Samtidigt som EU försöker göra sig av med beroendet av rysk gas skålar Putin och Jinping över att rysk gas ska levereras till Kina. Hur lägger vi grunden för en global hållbar utveckling mot bakgrund av detta?

Gröna Liberaler bjuder in nätverket till seminarium om miljö, klimat, säkerhetspolitik och energiförsörjning onsdagen den 4 juni kl. 08.30 – 09.45. på Folkpartiet. Medverkar gör professor Kjell Aleklett, professor i Globala Energisystem vid Uppsala Universitet där han leder Uppsala Global Energy Systems Group (UGES) och Patrik Jotun forskare och analytiker vid UD. Samtalet leds av Karin Karlsbro, ordförande Gröna Liberaler. Gunnar Andrén är värd för seminariet. Anmälan är obligatorisk och görs till: gronaliberaler@folkpartiet.se

Varmt välkomna!

Advertisement
Posted in: Uncategorized