Shell’s profitability from fracking can be questioned / Shells lönsamhet från fracking kan ifrågasättas

Posted on August 14, 2014

3Activity has been low at my Aleklett’s Energy Mix blog during the summer. However, now it is time to get busy again. Oil & Gas Journal is one of the journals that I regularly follow and today their daily reportage includes an article with the title,” Shell reshuffles US shale assets in two major deals”. They are selling their shale gas assets including, among others, their Haynesville and Pinedale assets for $2.1 billion. They are also swapping a few rights and selling production for a net value of $925 million. The fact that they are reinforcing their cashflow by more than $3 billion indicates that they have financial problems elsewhere. Rumors say that it is their losses in Eagle Ford that are causing them to restructure their gas activities. At the moment we are studying Eagle Ford and we see that the profitability for individual wells is low. One can probably interpret Shell’s actions as a sign that the fracking bubble is beginning to leak.

 

Sommaraktiviteten på min Aleklett’s Energy Mix har varit minimal, men nu är det dags att börja igen. Oil & Gas Journal är en av de tidskrifter som jag regelbundet följer och idag på deras dagliga uppdatering har man en artikel med rubriken ” Shell reshuffles US shale assets in two major deals”. Man säljer ut sina skiffergastillgångar ibland annat Haynesville och Pinedale för 2.1 miljarder dollar. Man gör ytterligare lite byte av rättigheter och säljer produktion för ett nettovärde av 925 miljoner dollar. Det faktum att man stärker sitt kassaflöden med mer än 3 miljarder dollar indikerar att man har finansiella problem på annat håll. Rykten säger att det är deras förluster i Eaglr Ford som gjort att man omstrukturerar sin skiffergas verksamhet. Vi håller just nu på med forskning om Eagle Ford och ser att lönsamheten för individuella brunnar är låg. Man kan eventuellt tolka Shells agerande som att det börjar pysa ut lite luft från frackingbubblan.

http://www.ogj.com/articles/2014/08/shell-reshuffles-us-shale-assets-in-two-major-deals.html?cmpid=EnlDailyAugust142014

Posted in: Uncategorized