The Gudrun oilfield now on stream

Posted on August 21, 2014

0The Gudrun oilfield on the Norwegian continental shelf was discovered in 1975 but it is only now that they are beginning to produce oil from the field. The reason is that it is a very complex field. Grudrun yields both oil and gas and they calculate that the combined reserves are 185 million barrels of oil equivalent, i.e. two days of global oil consumption. On Statoil’s homepage you can read more about the field and even see a film of the platform. We can hope that it is a profitable project for Statoil.

(Swedish)

Oljefältet Gudrun på den norska kontinentalsockeln hittades 1975 men det är först nu som man börjar producera olja från fältet. Anledningen är att det är ett mycket komplicerat fält. Gudrun levererar både olja och gas och man beräknar den sammanlagda reserven till 184 miljoner fat oljeekvivalenter, det vill säga 2 dagars global oljekonsumtion. På Statoils hemsida kan ni läsa mer om fältet och även se en film om själva plattformen. Vi får hoppas att det blir ett vinstgivande projekt för Statoil.

Posted in: Uncategorized