Aging oil fields can turn the Arabian peninsula into a powder keg / Åldrande oljefält kan förvandla Arabiska halvön till en krutdurk

Posted on August 29, 2014

0(English can be found as a new blogg)

Om man studerar världens oljeresurser och oljeproduktion är Arabiska halvön centralt för studierna. Där i Saudiarabien finns Ghawar, världens största konventionella oljefält, men också många andra gigantiska oljefält. Sedan 1950-talet och framåt har oljan från den Arabiska halvön varit helt avgörande för den ekonomiska tillväxten i den globala ekonomin. Problemet just nu är att fälten är gamla och mogna och att produktionen börjar att minska i några av dessa gigantiska oljefält. Vad skall hända i framtiden med dessa fält. I slutet av oktober är jag inbjuden till Dubai för att hålla föredrag på konferensen ”Monetising Mature Fields 2014 Summit”. Det är en konferens med mycket teknik och det skall bli spännande att få vara med på de olika föredragen. Här är titeln på mitt föredrag och tre ”bullit ponts”:
“Production from Giant Oilfields in the Twenty-first Century”.
• Around one percent of oilfields globally are giant, but these have around 65 percent of global URR, Ultimately Recoverable Resources.
• Production from giant oilfields is around 40 million barrels per day and decline rates for land-based fields are around 4 percent per year while offshore fields decline by 9 percent per year.
• Giant oilfields are mature and they will all soon be in their decline phase. With an average decline rate of 5 percent per year the world will, within 10 years, lose production from giant oilfields of the order of 20 million barrels per day.

Om någon medlem av ASPO vill åka dit skall den ta kontakt med mig så vi får rabatt på konferensavgiften.

Det faktum att Arabiska halvön är så betydelsefull för vår framtid medför också att kunskap om det politiska systemet och konflikter i området är något som vi bör känna till. ”Arabiska halvön ett explosivt kraftfält” är rubriken på dagens Under strecket i Svenska Dagbladet. Där presenteras Mellanösternkorrespondent Bitte Hammargrens bok ”Gulfen. En framtida krutdurk”. I artikeln nämns att krutdurken kan explodera då oljeinkomsterna inte räcker till för att försörja befolkningen i dessa länder, en direkt koppling till mitt föredrag. Idag betalar invånarna i dessa länder till exempel ingen skatt och det medför att man inte kräver demokratiskt inflytande över hur oljemiljarderna används. I en framtid behöver man införa ett skattesystem. Läs dagens ”Under strecket” och själv skall jag självfallet köpa boken ”Gulfen. En framtida krutdurk”.

Posted in: Uncategorized