Globalt perspektiv saknas i den svenska valdebatten

Posted on September 13, 2014

1(Not in English)
Den svenska valdebatten saknar de viktigaste internationella frågorna för vår framtid. Man diskuterar visserligen krigen i Mellanöstern och Ukraina som medför att flyktingströmmen till Sverige ökar. Flyktingpolitik och försvarspolitik var de enda internationella frågorna som diskuterades. Användning av energi och energianvändningens betydelse för vår välfärd och vårt klimat saknas.
I går morse publicerade Brännpunkt på sin hemsida ett debattinlägg av Johan Rockström där han just tar upp avsaknad av de viktiga internationella frågorna:

Den svenska valrörelsen har en remarkabelt introvert prägel. Allt handlar om inrikespolitiska frågor, där intrycket ges att jobb och välfärd skapas i Sverige helt isolerat av krafter och relationer i vår omvärld. Hur Sverige påverkas utifrån handlar hittills enbart om hur vi skall förhålla oss till att fler människor på flykt söker sig till Sverige. Men sanningen är ju att i ett öppet samhälle och exportberoende ekonomi såsom den svenska, är jobben och tillväxten beroende av regelverk, förändringar och relationer med vår omvärld. Samtidigt är Sverige ett offer för de allt snabbare globala miljöförändringar som riskerar att dra undan mattan för vår framtida välfärd.

I måndags lämnade jag in ett debattinlägg till Brännpunkt som man ville ha aktuellt för publicering under veckan. Så sent som i går sa Carina Stensson: ”Jag försöker gärna få med din artikel idag eller senast imorgon på SvD.se, om du är intresserad av det”. Jag tittar med jämna mellanrum på Brännpunkts hemsida men idag har man ännu inte lagt in något så än finns det hopp. Jag diskuterar energiresursers betydelse för vår välfärd och att minskade oljeresurser kommer att påverka vår tillväxt negativt. Som alternativ tillväxtfaktor diskuterar jag humanresurser och deras betydelse för framtidens tillväxt. Om mitt inlägg inte dyker upp snart kommer jag att lägga ut det på min blogg.

Posted in: Uncategorized