Får Sverige en ny energipolitik med den nya regeringen?

Posted on September 16, 2014

5(English in a new blog)
Sverige byter nu regering och med energi som fokus för Aleklett’s Energy Mix blir frågan ”vilka förändring kan vi förvänta oss vad det gäller Sveriges energipolitik?” Men låt oss först titta på de energibeslut som den avgående alliansregeringen lämnar efter sig. Man har beslutat att Sveriges 10 kärnreaktorer skall vara kvar i drift så länge som de kan drivas säkert och om industrin vill investera i ny kärnkraft för att ersätta gamla reaktorer med nya så skall det också vara möjligt. Samtidigt har man satsat på en kraftig utbyggnad av vindkraften. Det betyder att tillsammans med vår vattenkraft har Sverige nu ett elöverskott då det blåser i Sverige. Det betyder att vi exporterar den subventionerade vindkraften till Tyskland. Den avgående regeringen har också angett som vision att Sveriges fordonsflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030, något som också antogs av riksdagen år 2009. Ett resultat av detta är att det nu finns stora subventioner för el-bilar. Planerade höghastighetståg är också en miljösatsning. Trots denna politik kritiserades regeringen i valdebatten för att inte göra tillräckligt stora miljösatsningar. På den negativa sidan fanns det faktum att statliga Vattenfall satsar på brunkol i Tyskland. Sveriges ranking vad det gäller utsläpp av koldioxid per invånare är bra. Det är intressant att notera att Kina nu har passerat Sverige vad det gäller utsläpp.

Det verkar som om den nya regeringen blir en minoritetsregering med socialdemokraterna och miljöpartiet. Miljöpartiet vill stänga två kärnreaktorer under de närmaste fyra åren medan socialdemokraterna säger nej. Vad det gäller övrig satsning på förnybart kan man säkert komma överens. Miljöpartiet vill dessutom höja bensinskatten ganska kraftigt och vad det gäller denna skattehöjning har socialdemokraterna också en annan åsikt. Vad det gäller Peak Oil är det intressant att notera att det är de två nya regeringspartierna som tagit till sig Peak Oil. Redan 2005 noterade statsminister Göran Persson “Oljan kanske håller på att ta slut? Det finns ju någon här i Uppsala som heter Aleklett som påstår det.” (läs artikel i UNT) Göran Persson tillsatte oljekommissionen och jag hoppas att Stefan Löfven nu fortsätter där Göran Persson slutade. Sverige har inga problem att i framtiden producera koldioxidfri el, problemet är att få fram koldioxidfritt fordonsbränsle. Elbilar är bara en begränsad del av detta.

Miljöpartiet och då framförallt Per Bolund har bjudit in mig för att hålla föredrag om Peak Oil. Han har också haft en interpellation om Peak Oil i riksdagen. (Interpellation) Seminariet om Peak Oil som miljöpartiet arrangerade kan ni se på YouTube:
Stockholm efter Peak Oil – del 1
Stockholm efter Peak Oil – del 2
Stockholm efter Peak Oil – del 3
(A seminar about Peak Oil in English can be seen hear.) Min förhoppning är naturligtvis att den nya regeringen kommer att nämna att vi har begränsad tillgång till olja i framtiden och att Sverige skall anpassa sig efter detta faktum. För mig är det viktigt att vi nu gör en markerad satsning på att göra vårt jordbruk självförsörjande på biogas. Detta är mycket viktigare än fortsätta att subventionera vindkraften. Bensinpriset kommer säkert att stiga mer än föreslagen ökad bensinskatt så jag tro inte att den behövs för att få oss att åka mindre.

Om någon månad kan det vara dags att skriva en debattartikel och ni får gärna komma med förslag om sådant som är viktigt vad det gäller transportsektorn.

Posted in: Uncategorized