Russia (Rosneft) and the USA (ExxonMobil) strike oil in Arctic well

Posted on September 28, 2014

2Kara_Sea_map

News is spreading around the world that Rosneft and ExxonMobil have been successful in their joint effort to find oil in the Kara Sea up in the Arctic. Personally, I am doubtful that we should produce this oil but now that the oil appears to exist there we must place it in our global energy system. From the headlines spreading around the world one can get the impression that the discovery will change the future of oil production. In the discussion below I will use the information form an article in the Financial Times, ”Rosneft and ExxonMobil strike oil in Arctic well”, and also an article from Bloomberg News, “Russia Says Arctic Well Drilled With Exxon Strikes Oil”.

In the article from Bloomberg News, it is stated that the discovery is of 1 billion barrels while the FT articles puts it at 100 million tons of oil (~ 0.75 billion barrels) and 338 billion cubic metres of gas. For both oil companies this is, naturally, an important find, not least because the well is estimated to cost 700 million dollars, one of the most expensive in the world. But for the world this discovery is only a large drop in the ocean since we consume 31 billion barrels of oil per year and so the Kara Sea discovery amounts to around 12 days of consumption. It is this small volume relative to global consumption that leads me to think that exploiting it is not worth the environmental risks in the Arctic.

What makes this discovery politically interesting is that it is Russian and American companies that are cooperating on the project. Rosneft’s head, Igor Sechin, a good friend of Putin and the subject of US sanctions, noted clearly how important the cooperation with the USA was. He described it as “our united victory”. “It was achieved thanks to our friends and partners from ExxonMobil, Nord Atlantic Drilling, Schlumberger, Halliburton, Weatherford, Baker, Trendsetter, FMC”.

The sanctions against Russia mean that there has been hard pressure on ExxonMobil to break off the drilling, which they have now done. Presumably they obtained sufficient data to be able to evaluate the drilled well during the winter. Next summer it will be time for new drilling and Russia will not be able to do this without the American’s technology so the sanctions must be removed by then if the drilling is to happen. The fact that Russia needs the oil from the Kara Sea for its future export income can be an important factor in the continued efforts for peace in Ukraine. It would be interesting if oil for once could contribute to peace rather than, as usual, cause war.

“Mr Sechin said the field would be called Pobeda — meaning Victory.”

(Swedish)
Runt om i världen sprids nyheten att Rosneft och ExxonMobil varit framgångsrika i sin gemensamma strävan att hitta olja uppe i Arctic, Kara Sea. Personligen är jag tveksam till att vi skall försöka utvinna denna olja men nu då den tycks finnas där måste vi placera in den i det globala energisystemet. Från de rubriker som sprids runt om i världen kan man få uppfattningen att fyndet kommer att förändra den framtida produktionen av olja. I den fortsatta diskussionen utgår jag från artikeln i Financial Times, ”Rosneft and ExxonMobil strike oil in Arctic well”, men också den som finns i Blommberg News, “Russia Says Arctic Well Drilled With Exxon Strikes Oil”

I den artikel som Blommberg News presenterar säger man att fyndigheten är 1 miljard fat medan FT specificerar den till 100 miljoner ton olja (omkring 0.75 miljarder fat olja) och 338 miljarder kubikmeter gas. För de båda oljebolagen är det naturligtvis ett viktigt fynd, inte mints med tanke på att brunnen beräknas kosta 700 miljoner dollar, en av de dyraste i världen. Men för världen är det ände bara en stor droppe i havet, världen konsumerar varje år 31 miljarder fat olja så vi diskuterar 12 dagars konsumtion. Det är den lilla volymen i förhållande till den globala konsumtionen som gör att jag inte tycker att det är värt miljöriskerna i Arctic.

Vad som ändå gör detta fynd till politiskt intressant är att det är ryska och amerikanska bolag som jobbar tillsammans med projektet. Rosnefs chef Igor Sechin, god vän med Putin och utsatt för sanktioner från USA, markerade tydligt hur viktigt samarbetet med USA var. Han beskrev det som “our united victory”. “It was achieved thanks to our friends and partners from ExxonMobil, Nord Atlantic Drilling, Schlumberger, Halliburton, Weatherford, Baker, Trendsetter, FMC,”.

Sanktionerna mot Ryssland har medfört att det funnits hårda påtryckningar mot Exxon Mobil att avbryta borrningarna, vilket man nu också har gjort. Förmodligen hade man fått tillräckligt med data för att kunna utvärdera den borrade brunnen under vintern. Nästa sommar är det dags för nya borrningar och Ryssland klara sig inte utan amerikans teknologi, då måste sanktionerna vara borta. Det faktum att Ryssland behöver oljan från Kara Sea för sina framtida inkomster kan bli ett viktigt kort i det fortsatta fredsarbetet i Ukraina. Det vore intressant om olja för en gångs skull kunde vara med och bidra till fred istället för som vanligtvis orsaka krig.

”Mr Sechin said the field would be called Pobeda — meaning Victory. “

Posted in: Uncategorized