Peak Oil är fortfarande framtidens verklighet

Posted on October 23, 2014

0(English will come)

Peak Oil är fortfarande framtidens verklighet

I en replik till mitt inlägg ”Fallande oljepris ett tecken på recession” påstår civilekonom Magnus Grill att jag hävdar ”att Peak Oil inte innebär att oljan tar slut utan att efterfrågan på olja tar slut. Det är alltså inte längre fråga om Peak Oil från produktionssynpunkt utan nu är det från efterfrågesynpunkt. Det innebär att Aleklett helt vänt på sitt tidigare resonemang.” (Oljans dominerande
roll som råvara är hotad
)

Jag måste göra Magnus Grill besviken, Peak Oil är fortfarande relaterat till produktion av olja från oljefält. Mitt svar publicerades idag av SvD under rubriken ”Peak Oil är fortfarande framtidens verklighet”.

Advertisement
Posted in: Uncategorized