Cash flow problems for Statoil

Posted on November 11, 2014

0(This text is not translated by Michael)

The journalist Björn Lindahl is the leading oil journalist in the Swedish newspaper Svenska Dagbladet and probably also the leading oil journalist in Sweden. If you are interested in oil, his articles are obvious. The fact that he has his office in Oslo means that he also is close to the major oil news. His latest article is titled “Crisis in the Norwegian oil industry.”

Oil price 141111

Today morning (2014-11-11), oil prices are at a record low, WTI $ 77.40 and Brent $ 82.34. For all oil companies, it means that the cash flow into the company dramatically has been reduced by 25%. As for wages, contract drilling rigs and more, these expenses have not decreased. Because of this, some oil companies began desperately to look for ways to save money. The Norwegian oil company Statoil has now decided not to use 4 of the 19 rigs that they hired. Running costs per rig is around $ 370,000 a day, and if you save now 25% per rig the saving for four rigs is $ 370,000 a day. This measure shows the troubles Statoil has.

Personally, I’m not surprised as for the past six months it has from some experts been pointed out that just the cash flow at Statoil has been too weak. We’ll see if these measures is enough.

(Swedish)
Journalisten Björn Lindahl är Svenska Dagbladets och förmodligen också Sveriges ledande oljejournalist. Om man är intresserad av olja så är hans artiklar en självklarhet. Det faktum att han har sitt kontor i Oslo medför att han har nära till de stora nyheterna om olja. Hans senaste artikel har rubriken ”Kris i norska oljeindustrin”.

Idag på morgonen är oljepriset rekordlågt, WTI $77.40 och Brent $82.34. För alla oljebolag betyder det att kassaflödet in i bolagen har dramatiskt minskat med 25%. Vad det gäller löner, kontrakterade borriggar med mera så har dessa utgifter inte minskat. En del oljebolagen börjar därför allt desperat leta efter möjligheter att spara pengar. Det norska oljebolaget Statoil har nu beslutat att inte använda 4 av de 19 riggar som man hyrt in. I drift kostar en rigg runt 370.000 dollar om dagen och om man spar nu 25% per rigg betyder det för fyra riggar en besparing med 370.000 dollar om dagen. Åtgärden visar vilka problem som Statoil har.

Personligen är jag inte förvånad för det senaste halvåret har det från en del experter påpekats att just kassaflödet hos Statoil varit allt för svagt. Vi får se om det räcker mid dessa åtgärder.

Advertisement
Posted in: Uncategorized