Fram till år 2030 behövs det ny olja motsvarande 200 miljarder fat

Posted on November 21, 2014

1Nu den 21 november försöker världens oljeanalytiker att gissa vad OPEC skall besluta vid sitt möte i Wien den 27 november. Inför varje OPEC-möte frågar Bloomberg News ett antal analytiker om deras åsikt vad det gäller OPEC:s framtida produktion. Igår publicerade de vad 20 analytiker ansåg om mötet den 27 november. Hälften tror att OPEC kommer att minska produktionen medan den andra hälften tror att produktionen blir oförändrad. Möjligheten till minskad produktion påverkade oljepriset och i London så steg Brent-priset för leverans i januari med 67 cent till $80 per fat och i New York steg motsvarande pris på WTI med 95 cent till $76.80 per fat.

Att priset på olja sjunkit med 30% sedan juni har aktualiserat frågan om lönsamhet i oljeproduktionen eller som det kallas för ”breakeven poin”. Nu i november har Chevron gjort sin “Investor Presentation” och där diskuterar man just breakeven för olika produktionsformer, men man diskuterar även vilket behov det finns för ny produktion.

Chevron demand

Runt 2008 började IEA och andra att diskutera nedgången i produktionen hos producerande oljefält och vi vid Globala energisystem vid Uppsala universitet hade då sedan något år tillbaka forskat i området och kunde samtidigt i en vetenskaplig artikel visa att nedgången var 6% om året. Sedan dess har detta blivit ett vedertaget faktum och även Chevron tar nu upp detta i sin presentation och noterar att produktionen i existerande fält kommer att sjunka från 80 miljoner fat om dagen till 30 miljoner fat om dagen år 2030. Det behövs således ny produktion som motsvarar 50 miljoner fat om dagen. Under perioden 2013 till 2030 motsvarar det ungefär 200 miljarder fat olja.

Chevron breakeven

Man diskuterar också varifrån denna enorma mängs olja skall komma från och som ni ser i bilden är det största bidraget från deepwater men 20% skall komma från U.S. Tight, skifferolja, vilket skulle motsvara 40 miljarder fat. Det finns olika uppfattningar om hur mycket skifferolja det finns i USA men diskuterar en volym som ligger mellan 30 och 60 miljarder fat. OPEC:s andel är främst att man uppgraderar gamla fält och tar i drift några av de mindre som ligger vilande. Vi skall inte förvänta oss stora nya upptäckter inom OPEC. Än en gång kan jag nämna att Norges nya gigantfält kommer att ha sin maximala produktion under perioden och om produktionen blir 300 000 fat om dagen så blir 10 års produktion ungefär 1% av det förväntade behovet. Med dagens oljepris runt $80 per fat är det bara OPEC:s produktion som är helt lönsam och onshore och shallow ligger precis på gränsen. Johan Sverdrup fältet förväntas ha en produktionskostnad runt $40 per fat och jämfört med annan internationell produktion är det bara OPEC som gör något bättre.

Nu väntar vi med spänning på vad OPEC skall säga den 27 november. Oavsett om man stryper produktionen eller inte så har vi en framtid med $100 per fat eller mer.

Advertisement
Posted in: Uncategorized