Since 2005, oil demand in Europe and the United States has declined by 5.8 million barrels a day / Sedan 2005 ha efterfrågan på olja i Europa och USA minskat med 5.8 miljoner fat om dagen.

Posted on January 23, 2015

3The US Energy Information Administration (EIA) has reported on oil production (oil + condensate) since 1983. In the second week of January they reported the highest level of production since reporting began, 9.19 million barrels per day (Mb/d). Last week production fell by 6000 barrels per day. We know that production in fracked wells falls very rapidly and it will be interesting to see if this is the beginning of a decline due to a decrease in the number of wells being drilled and fracked. For those who believe that the USA will become a net exporter of oil I can also mention that imports currently are 7.22 Mb/d with a little over 3 Mb/d of that imported from Canada. This puts consumption of oil at around 16.4 Mb/d which is markedly lower than the 20.8 Mb/d that the USA was consuming in 2005. In Europe and the former Soviet Union the decline in consumption has been 1.4 Mb/d. In total this is a decline with 5.8 Mb/d. The increase with 4.9 Mb/d for China and India was expected, but the decline in Europe and the US was unimaginable for the oil industry in 2005. Of course, this decrease of consumption of 5.8 Mb/d gives a greater surplus then the fracking and is of greater importance for the price of oil than the increase in shale production in the USA. The low price of gasoline in the USA is, once again, encouraging the purchase of gasoline-thirsty cars but not as thirsty as those older models now being scrapped. If the decline in oil consumption continues in Europe and the USA we can expect a lower oil price of $50-70 per barrel for an extended period. When I began to discuss Peak Oil we had hoped that this would affect demand for oil and we see this as positive.

(Swedish)

Sedan 1983 har US Energy Information Administration (EIA) rapporterat produktion av olja (olja + kondensat) och den andra veckan i januari (9 januari) rapporterade man den högsta produktionen sedan rapporteringen började, 9.19 miljoner fat om dagen (Mb/d). Under förra veckan föll produktionen med 6000 fat om dagen. Vi vet att produktionen i frackade brunnar sjunker mycket snabbt och det skall bli intressant att se om detta är början på en nedgång eftersom man minskar antalet nya frackade brunnar. För de som tror att USA skall bli ett exportland av olja kan jag berätta att importen samtidigt var 7.22 Mb/d och att lite mer än 3 Mb/d importerades från Kanada. Det placerar konsumtionen av olja runt 16.4 Mb/d vilket är markant lägre än 20.8 Mb/d som man konsumerade 2005. I Europa och före detta Sovjetunionen är minskningen 1.4 Mb/d. Detta är en minskning som oljeindustrin inte kunde tänka sig 2005 och självfallet har denna minskning med 5.8 Mb/d större betydelse än ökningen av skifferolja i USA. Det billiga bensinpriset i USA medför att man nu igen köper stora bensintörstiga bilar, men inte så törstiga som de gamla som nu skrotas. Om denna minskning av oljekonsumtionen fortsätter kan vi förvänta oss ett lägre oljepris, 50 – 70 dollar per fat) under en längre period. Då vi började diskutera Peak Oil hade vi en förhoppning om att det skulle påverka efterfrågan av olja och det vi ser är positivt.

Advertisement
Posted in: Uncategorized