Will the US Rule the Oil Market?

Posted on January 25, 2015

1Will the USA rule the oil market?

Daniel Yergin has published an article in the New York Times under the headline, ”Who Will Rule the Oil Market?” It is a well-written and balanced article that describes the current situation regarding oil. He begins the article by mentioning that, before OPEC, it was the USA via its Texas Railroad Commission that acted to stabilise the price of oil by limiting production from Texas. When oil production in the USA peaked in 1970 there was no unutilised production capacity remaining to allow it to regulate the oil price. OPEC was formed and modelled its activity on that of the Texas Railroad Commission.

When Yergin discusses the reasons for the current excess of oil production he mentions all the new inputs to total production and that the economies of China and Europe are underperforming. He should also have mentioned the fact that the USA has decreased its consumption of oil quite drastically. (See my blog on this). He now believes that the USA’s production will level off towards summer and that the price will then increase so that, at some point, production of shale oil will be profitable again. The article concludes with the words, “and the world’s new swing producer will find itself back in the swing of things”.

Considering that the USA’s shale oil reserves are now estimated to be quite limited we can expect that the time when shale oil production will make the USA the “swing producer” will be quite limited also. We can justifiably ask the question, “Will the USA Rule the Oil Market?”

(Swedish)

Daniel Yergin har i New York Times publicerat en artikel med rubriken ”Who Will Rule the Oil Market?” Det är en bra och balanserad artikel som beskriver dagsläget vad det gäller olja. Inledningsvis nämner han att en gång i tiden agerade USA som OPEC då The Texas Railroad Commission begränsade produktionen i Texas för att skapa ett stabilt oljepris. Då produktionen nådde sin topp 1970 fanns det ingen produktion att reglera priset med. OPEC bildades och man tog över The Texas Railroad Commission modellen för sin verksamhet.

Då Yergin diskuterar orsakerna till ett produktionsöverskott nämner han alla nya tillskott i produktionen och att ekonomin i Kina och Europa dämpats. Han borde också ha nämnt det faktum att USA minskat sin konsumtion ganska drastiskt (se min blogg om detta). Han tror nu att den amerikanska produktionen kommer att plana ut till sommaren och sedan kommer priset att öka och vid någon tidpunkt kommer skifferproduktionen att bli lönsam igen. Artikeln avslutas “and the world’s new swing producer will find itself back in the swing of things”.

Med take på att man uppskattare de amerikanska oljereserverna från skiffer som ganska begränsade så kan vi förvänta oss en kort period då skifferolja kan vara en ”Swing producer”, och vi kan med rätta ställa frågan ”Will the USA Rule the Oil Market?”

Advertisement
Posted in: Uncategorized