Oljan – bränsle för ekonomisk tillväxt – räcker inte till för 3% tillväxt

Posted on January 27, 2015

2(English in separate blog)

På måndag diskuterade man ekonomiska framtidsprognoser i Rapport och konstaterade att de prognoser som konjunkturinstitutet gjort de senaste fem åren har alla haft en alltför optimistiska förhoppningar om en högkonjunktur om några år. Man har visat en tillväxt på ungefär 3 procent om året. Varje prognos har varit felaktig och man ställer frågan ”vad händer om det inte blir en ny högkonjunktur?” Ett svar är att det är de arbetslösa som får betala priset för att högkonjunkturen uteblir. Klas Eklund, seniorekonom på SEB tar till orda och tror att prognosmakarna varit allt för optimistiska och att de flesta nu börjar att förstå detta. Historiskt har det varit så att en lågkonjunktur efter ett par år följts av en högkonjunktur och Klas Eklund tror nu att detta samband inte gäller längre. Han säger att det finns en debatt om att vi hamnat i ett nytt läge, en ny normalitet, som betyder betydligt långsammare tillväxt, långsammare inkomstökningar och en större arbetslöshet. Politiker tvingas att justera budgetar och framtidsprognoserna och senast var det Sveriges finansminister som gjorde detta konstaterande men avslutade med att det kommer att bli bättre i framtiden. Klas Eklund gav avslutningsvis en ganska dyster prognos om minskad arbetslöshet i framtiden.

Det nya ekonomiska läge som vi nu befinner oss i har vi inom ASPO varnat för under de tio senaste åren och låt oss gå tillbaka till november 2004 då International Energy Agency (IEA) sa att en ökad tillväxt med 3 % om året kräver en ökad oljekonsumtion med cirka 1.5 % om året. Då man tittade framåt sa man att den ekonomiska tillväxten kräver att oljeproduktionen 2030 skall vara 122 miljoner fat om dagen. Några veckor senare gjorde jag en analys som visade att deras prognos inte kunde bli verklighet, det vill säga bränslet för den förväntade tillväxten kunder inte levereras i den takt som krävdes (TheUppsalaCode).

Nu har IEA ändrat sin prognos och för 2030 diskuterar man 92 Mb/d, dvs en minskning med 30 Mb/d. Historiskt har vi globalt aldrig haft en ekonomisk tillväxt utan att vi ökat konsumtionen av olja. Under 1960-talet var ökningen 8 procent om året och från mitten av 1980-talet fram till 2005 var det en ökning med 1.6 procent om året. I november 2014 sa IEA att man optimistiskt trodde på en ökning av oljeproduktionen med 0.5 procent om året fram till 2035. Denna reella minskning och dess betydelse har politiker och ekonomer inte tagit på allvar. Vår ekonomi är inte anpassad till en minskad oljeanvändning. Vi behöver fortfarande oljan för transporter av de varor som vi skall köpa och till de fordon som skall ta oss till affärerna och köpa varorna. Om ramarna för tillväxt är de samma som under 1980- och 1990-talen så kan vi inte förvänta oss mer än 1 % global tillväxt i framtiden, kanske mindre. Effektivisering kan ge oss lite andrum några år, men förr eller senare kommer den globala oljeproduktionen att minska, Peak Oil! Det jag sa för 10 år sedan gäller i princip fortfarande, men fracking har skjutit upp toppen några år. Fler och fler säger nu 2016. Vi sa 2013-2014 för 10 år sedan och tar man bort fracking så är det ganska korrekt. Enormt mycket bättre än vad IEA sa 2004. Klas Eklund är väl medveten om Peak Oil och han bord sagt att den nya normaliteten är Peak Oil.

Advertisement
Posted in: Uncategorized