How cheap is oil today? / Hur billig är oljan idag?

Posted on February 4, 2015

9If one studies the price of oil between 1980 and the present day one can see that the price was lowest on 10 December 1998 at $9.10 per barrel. During the period 1990 to 2014 the average rate of inflation in the USA has been 2.59%. At that rate of inflation a price of $9.10 equates to $13.70 per barrel today. It was in 1998 that Colin Campbell and Jean H. Laherrère published their famous article, “THE END OF CHEAP OIL” in Scientific American. Today’s “low” crude oil price of around $50 per barrel is more than 250% higher than the equivalent price in 1998. The price of half a year ago of $100 per barrel would be over 600% higher than the 1998 price. Is there any better evidence that the cheap oil is gone and we will never see such cheap oil again?

Those who follow the oil story know that in 1956 M. King Hubbert said that the USA’s conventional oil production would reach a maximum between 1965 and 1970. Hubbert was ridiculed for his estimate and in 1970 his opponents happily declared that “we have never produced more oil than we are doing today”. The fact is that, at the peak, more oil is produced than ever previously. It was in 1970 that the USA’s oil production peaked. The same attitude that greeted Hubbert is directed at today’s “Peak Oilers”. “Look, we are producing more oil than ever and you are talking about Peak Oil!” To the doubters I can only say that during the peak year we will produce oil faster than ever before. Who knows, maybe 2015 will be that year.

The Economist and oil

economist_oil_covers1

(Swedish)

Om man studerar priset på olja från 1980 fram till idag så ser man att den 10 december 1998 hade vi det lägsta priset med $9.10 per fat. Under perioden har medelinflationen i USA varit 2.59% och med detta procenttal motsvarar $9.10 per fat i dagens penningvärde $13.7 per fat. Det var 1998 som Colin J. Campbell och Jean H. Laherrère publicerade sin berömda artikel ”THE END OF CHEAP OIL” i Scientific American. Dagens ”låga” pris på råolja runt $50 per fat är i dagens penningvärde mer än 250 procent högre än 1998. För ett halvår sedan med priser över $100 per fat var det över 600 procent högre. Har vi ett bättre bevis för att den billiga oljan är förbrukad och att vi aldrig kommer att få så billig olja igen.

Ni som följer information om olja vet att King Hubbert 1956 sa att den amerikanska konventionella oljeproduktionen skulle nå ett maximum mellan 1965 och 1970. Hubbert blev hånad för sina beräkningar och 1970 skrattade man åt honom och sa ”vi har aldrig producerat mer olja än vad vi gör nu”. Faktum är att det år man når toppen så producerar man mer olja än vad man någonsin gjort tidigare. Det var 1970 som USA nådde sin topp. Med samma attityd som mötte King Hubbert möts vi Peak Oil företrädare idag. ”Titta vi producerar mer olja än vad vi någonsin gjort och ni pratar om Peak Oil”. Till tvivlare vill jag bara säga att under Peak Oil året kommer vi att producera mer olja än vad vi någonsin gjort tidigare. Vem vet, kanske blir det 2015 som vi producerar mer olja än vad vi någonsin gjort tidigare.

Advertisement
Posted in: Uncategorized