Blir sommaren oljepris 70 dollar per fat?

Posted on February 13, 2015

0Brant 13 Feb

Den senaste veckan har oljepriset placerat sig över 55 dollar per fat och just nu verkar det som om det kraftiga prisraset nådde sin botten i januari med priser under 50 dollar per fat. Frågan är hur lång tid det kommer att ta innan priset på nytt har nått 80 dollar per fat.

2009 oil price

Om vi studerar den återhämtning av oljepriset som skedde 2009 så ser vi att bottennoteringen under 50 dollar per fat hade vi i januari men till sommaren var man på nytt uppe i 70 dollar per fat. Ett år senare var priset över 80 dollar per fat. Det är mycket troligt att vi nu kommer att se något liknande.

Posted in: Uncategorized