Music Aid and “A world addicted to oil” / Musikhjälpen och ”En värld drogad av olja”.

Posted on March 18, 2015

0When “Music Aid” came to Uppsala, we naturally wanted to contribute something and the contribution turned out to be a lecture with the title, “A world addicted to oil”. The idea was that the lecture would be auctioned out to the highest bidder. The Prefect of The Institute of Geoscience thought it was a wonderful idea. I followed the bidding on the “Tradera” website with some excitement and during the final minutes the price rose dramatically.

Slutbud Musikhjälpen

In total there were 78 bids and the final offer was SEK 20,200. It is wonderful to be able to contribute this amount to research on AIDS. Now it is time to deliver the lecture. The purchaser was Nolbygård’s Ekobageri (ecological bakery) in Alingsås. The intention was that I would speak at the Future Week that is to be held in Alingsås next week. If you read the advertisement you will see that the lecture will be on 23 March at 7 PM. I hope that many will attend. There will be many other activities ongoing so it will be interesting to see how many will come and listen to “A world addicted to oil”.

(Swedish)

Då Musikhjälpen kom till Uppsala blev det naturligt att bidra med något och bidraget blev ett föredrag med titeln ”En värld drogad av olja”. Tanken var att föredraget skulle auktioneras ut till högstbjudande. Prefekten för institutionen för geovetenskaper tyckte att det var en strålande idé. Med spänning följde jag buden på Tradera och under de sista minuterna steg priset dramatiskt.

Slutbud Musikhjälpen

Totalt var det 78 bud och slutbudet blev 20200 kronor. Fantastiskt att kunna bidra med detta belopp till aidsforskningen. Nu är det dags att leverera föredraget.

Köpare var Nolbygårds Ekobageri i Alingsås. Tanken var att jag skulle tala på Den Framtidsvecka som man har i Alingsås nästa vecka. Om ni läser annonsen så ser ni att mitt föredrag blir den 23 mars kl 19:00. Jag hoppas att det blir stor uppslutning. Nu finns det många andra aktiviteter så vi får se hur många som vill komma och lyssna till ”En Värld drogad av olja”.

Posted in: Uncategorized