Sveriges regering höjer bensinskatten med 8.2%

Posted on March 28, 2015

14(Kortet togs för över 10 år sedan)

Bensinpriset

Enligt Svenska Petroleum &Biodrivmedel Institutet var det genomsnittliga försäljningspriset för 2014 14,33 kronor litern och det är intressant att studera bensinprisets olika komponenter. Produktionskostnaden 4,70 kr/l motsvarar 747 kr per fat. Just nu är dollarkursen 8.60 så det betyder ungefär 87 dollar per fat. Bruttomarginalen 1,39 kr/l skall klara utav alla omkostnader och i slutändan ge bensinstationen lite vinst. Miljö och bensinskatten är 5,37 kr per liter och på summan av detta, 11,46 kr per liter, skall det betalas moms med 25% vilket blir 2,87 kr/l. Summerar man skatterna blir det 8,24 kr/l. Det betyder att 58% av bensinstationens kassaflöde för bensin är indrivning av skatt till staten.

Nu vill regeringen med socialdemokraterna och miljöpartiet höja bensinskatten med 44 öre per liter och med moms blir skattehöjningen 55 öre litern. Våra bensinhandlare blir då ännu större skatteindrivare.

I valrörelsen ville inte Socialdemokraterna höja bensinskatten. När man nu svänger ger finansminister Magdalena Andersson två förklaringar: ”Oljepriset har sjunkit med 50 procent, det är det ena som har hänt. Det andra är att vi sitter i regering med Miljöpartiet.”

Låt oss först notera att 55 öre per liter motsvarar ungefär ett oljepris med 10 dollar per fat och det är oljepriset den 1 januari 2016 som får denna höjning. Under de senaste månaderna har Brentpriset fluktuerat mellan 55 och 60 dollar per fat, men mycket talar för att i slutet av året då den nya skatten skall träda i kraft, då är priset på olja betydligt högre än idag. Då kan inte vår finansminister motivera höjningen med att ”oljepriset har sjunkit med 50 procent”. Kvar som motivering att höja skatten är att socialdemokraterna ”sitter i regering med Miljöpartiet”. Finansministern kunde säkert också sagt att hon älskar skatteinkomster.

Regeringen säger också att energi- och koldioxidskatterna ska i fortsättningen också höjas i takt med utvecklingen av BNP. I konsekvensens namn borde man också säga att skatten skall sänkas med stigande oljepris. Vad det gäller vår framtida oljekonsumtion så kommer den att minska på grund av Peak Oil med eller utan ny bensinskatt. För många är tillgång till bil en frihet, men den nya skatten kommer att begränsa friheten för de lågavlönade medan de välbärgade får ha kvar sin frihet. Personligen som liberal tycker jag att en politik som begränsar friheten är en felaktig politik.

Advertisement
Posted in: Uncategorized