The Chinese Dream and the Asian Infrastructure Investment Bank

Posted on March 31, 2015

6Börje Ljunggren
Börje Ljunggren var Sveriges ambassadör i Kina från 2002 till 2006 och 2008 gav han ut boken ”Kina – vår tids drama”. Nu har han kommit ut med en ny bok om Kina, ”Den kinesiska drömmen: utmaningar för Kina och världen”. Forum för kinastudier vid Uppsala universitet ordnade på måndagen ett seminarium med Börje Ljunggren där han diskuterade ”Xis kinesiska dröm?” Han markerade att en viktig drivkraft för den kinesiska drömmen är att resa sig ur den förnedring som Kina upplevde genom förlusten i ”opiumkriget” 1839 till 1842. Över allt i dagens Kina kan man se uppmaningen ”glöm aldrig förnedringen”. Då 59-årige Xi Jinping blev ny president efter den 18:e partikongressen stärktes partiets ledande roll. De förra ledarna diskuterade demokrati, men sa samtidigt att det kommer att ta tid. Nu diskuteras bara att det är partiet som skall styra Kina i framtiden. Man har markerat att år 2021 är ett viktigt år för det markerar att det var 100 år sedan partiet bildades. Ett annat årtal i framtiden är 2049 då folkrepubliken firar hundraårsjubileum. Den moderna historieskrivningen i Kina beskriver framförallt hur man kämpat för att resa sig ur förnedringen och att återfå Hong Kong var en viktig milstolpe i denna kamp. Men vissa delar av Kinas historia som är mindre smickrande för partiet saknas. Börje Ljunggren kallade detta för propagandistisk historieskrivning. Nästa viktiga mål är att Taiwan åter skall bli kinesiskt, men han trodde inte att det skulle ske med vapenmakt.

Den intressantaste delen av seminariet var hans diskussion om den globala maktförskjutningen som man nu kan se. Kinas köpkraft är ungefär 20% av vår köpkraft, men det faktum att man har 20% av världens befolkning ger dem ekonomisk makt. En annan maktfaktor är att man har 30% av den totala globala reservvalutan, och äger 10% av den amerikanska statsskulden. Vad det gäller tillväxt är målet nu 7% om året och det betyder en fördubbling under kommande 10 år. Tänk er att allt det som Kina byggt och producerat fram till nu skall fördubblas under kommande 10 år.

AIIB UK
Under den senaste tiden har Kina köpt stor mängder av guld och nyligen kom en förklaring till detta. För att markera sina ekonomiska ambitioner har Kina nu startat en ny världsbank AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank, och många länder inklusive Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Italien har markerat att man vill vara med i banken. Självfallet retar detta amerikanerna. Banken kan vara första steget att försvaga dollarns ställning som världsvaluta. Vi får se vad Sverige gör.

Det fanns många fler intressanta frågor som ambassadör Ljunggren diskuterade, råvaror, energi och miljö, men en viktig markering var att Kina inte är på väg mot att bli en demokrati. Vår statsminister Stefan Löfvens uttalande att ”Kina är en enpartistat” fick en tydligare förklaring genom ett fantastiskt intressant föredrag.

Advertisement
Posted in: Uncategorized