The fall in drilling activity for fracking is bottoming out / Borraktiviteten för fracking är på väg att nå sin botten.

Posted on May 15, 2015

5At the moment we can assess the activity in the USA’s oil market by studying how many drilling rigs are at work. In November 2014 activity was very high and the number of rigs actively drilling was approaching 2000. When the price of oil crashed so did the number of rigs. Now the decline in rig number is slowing and in the last week there were only 6 rigs that ceased activity. Now the number of active rigs is down at 888 which is 1,032 less than at the end of November. During the oil price crash of 2008-9 the lowest number of rigs active was 876. The question now is whether the current number of active rigs will go below that minimum.

WTI price July 2014 May 2015

The decisive factor in the decision of whether or not to drill is the WTI crude oil price. In the figure one can see that the WTI price was lowest in March and since then the price has slowly begun to rise. It is now approaching $60 per barrel. Earlier it has been said that a price of $70 per barrel is required for fracking to be profitable and if the current trend continues then the price should exceed $70 before July. Those that believed that the oil price would remain low for an extended period may be disappointed.

The total production from the seven largest US shale oil areas, Bakken, Eagle Ford, Haynes, Marcellus, Niobrara, Permian and Utica is expected to continue to decline. In June the fall in production is estimated to be 86,000 barrels per day compared with a total production level in May of 5.6 million barrels per day. If the price of oil rises further companies will start to frack those wells that were bored but not completed as they waited for higher oil prices. It will be interesting to follow these developments and to see whether or not we have passed the peak of oil production from fracking in the USA.

(Swedish)
Just nu mäts temperaturen på USA:s oljemarknad genom att studera hur många borriggar som är igång. I november 2014 var temperaturen glödhet och antalet riggar som borrade var på väg mot 2000. Då priset på olja rasade minskade även borraktiviteten dramatiskt. Nu är minskningen på väg att bromsas upp och den senaste veckan var det bara 6 riggar som lagt borren på hyllan. Nu är man nere på 888 aktiva riggar, minus 1032 från slutet av november. Under prisraset på olja 2008-09 hamnade man p bottennoteringen 876 och frågan är om man kommer under denna nivå nu.

WTI price July 2014 May 2015

Vad som är avgörande om man skall borra eller inte är priset på WTI-oljan. I figuren ser ni att från bottennoteringen i mars så börjar priset att sakta öka och har nu närmat sig $60 per fat. Tidigare har man sagt att det krävs $70 per fat för att fracking skall vara lönsam och om nuvarande trend fortsätter bör vi passera $70 per fat innan juli. De som trodde på ett lågt oljepris under en lång tid kommer att bli besvikna.

Totala oljeproduktion från de sju stora amerikanska skiffer områdena, Bakken, Eagle Ford, Haynes, Marcellus, Niobrara, Permian och Utica, väntas fortsätta sin nedgång och i juni beräknas nedgången vara 86000 fat om dagen, jämfört med maj produktionen på 5,6 miljoner fat om dagen. Stiger priset ytterligare något kommer man att börja fracka de brunnar som är borrade, men som väntar på bättre tider. Det skall bli intressant att följa utvecklingen och frågan är om detta är toppnoteringen för oljeproduktion genom fracking i USA?

Advertisement
Posted in: Uncategorized