Ett besök i hjärtat av Kanadas oljesandsindustri – Fort McMurray – A visit in the heart of the Canadian Oil Sand Industry – Fort McMurray

Posted on May 27, 2015

1(English will come as separate blog.)

Ända sedan vi 2007 publicerade vår artikel ”A crash programme scenario for the Canadian oil sands industry” har en resa till Fort McMurray i Alberta, och ett besök i området där man utvinner oljesand funnits högt upp på önskelistan. Under en resa som passerade Calgary på väg till Toronto fick jag äntligen en möjlighet att göra en avstickare till oljesanden. Flyget från Calgary blev en intressant inledning. Det var ett litet plan med ca 50 platser och ungefär 40 av passagerarna var förmodligen arbetar på väg tillbaka till Fort McMurray från en veckas ledighet. Nu väntade tre veckors arbete på oljesandsfältet.

Rapporten är en reserapport utan ställningstagande för eller emot brytning av oljesand.

Under helgerna från maj fram till och med hösten ordnar Oil Sands Community Alliance (OSCA) i Fort McMurray rundresor till intressanta platser. Med deras hjälp kunde jag göra min egen resa. Att komma in på någon anläggning är omöjligt om man inte är en regeringsdelegation eller liknande, men det fanns möjlighet att göra studier från olika vägar. Det blev en resa från Fort McMurray till Fort McKay ett avstånd på 58 km. Det är längs den sträckan som jag passerar en del av hjärtat i Kanadas oljesandsindustri, Suncor Mine, Syncrude Mine och Shell Mine. På bilden här nedan finns Google Maps bild av området och några av de kort som vi tog.

Map McMurray McKay

Innan resan började hade jag möjlighet att träffa chefen för Wood Buffalo Environment Association (WBEA) och vi diskuterade olika aspekter på utvinningen av oljesand. Jag hoppas att detta möte var ett första steget till någon form av samarbete mellan WBEA och Uppsala universitet.

” The Wood Buffalo Environmental Association (WBEA) monitors the environment of the Regional Municipality of Wood Buffalo in north-eastern Alberta. Our environmental monitoring work is the most integrated and intensive focus on air and terrestrial monitoring in any one area, anywhere in Canada. WBEA is committed to reporting accurate and timely high quality data from our Air, Terrestrial and Human Exposure Monitoring Programs to ensure regional stakeholders have the information they need to make informed environmental decisions.”

Från Fort McMurray åkte jag norr ut längs Highway 63. Trafiken dominerades av lastbilar med transporter för industrin.

01 McMurray

Första stopp som OSCA föreslog var vid Crane Lake Reclamation Area, som är ett område där Suncor har återskapat naturen. Självklart blir det inte samma natur som tidigare. De djupa hålen kommer med stor sannolikhet att bli sjöar som här vid Crane Lake. Hur föroreningar från ett område som detta sprider sig är en viktig studie för framtiden. Att det är vackert för ögat ser ni på nästa bild.

08 McMurray
09 McMurray

Då jag fortsatte norr ut kom jag till ett område på vänster sida där Syncrude påbörjat arbetet med att återskapa naturen. Just nu är det inte så vackert, men om 20 till 30 år skall det se helt annorlunda ut. I horisonten skymtar man Syncrudes anläggningar och med full zoom blir de synliga på nästa bild.

07 McMurray
12 McMurray

Fort McKay är en First Nation (FN) som har sina ägor mitt i oljesandsindustrin och man har också utvinningsbar oljesand under sina ägor. Det finns cirka 700 personer som bor där och det finns delade känslor vad det gäller utvinning av oljesanden. Några är positiva då industrin skapar möjligheter till inkomster medan framförallt de äldre är oroliga för att deras barnbarn inte skall bevara de historiska traditionerna. Tyvärr var lämplig kontaktperson inte där då jag besökte dem, men jag fick namn på lämplig kontaktperson. Denna First Nation ligger vid stranden till Athabasca River, som rinner rakt igenom området med utvinning av oljesand. Vad jag skulle diskuterat med representanter för FN var just föroreningar i floden och om det påverkade deras livskvalitet. (Till vänster på bilden med floden ser man något hus från byn.)

03 McMurray
06 McMurray

Norr om Fort McKay har Canadian Natural, Imperial Oil och Shell sina gruvor, men man ser inget från vägen. Det får bli Google Maps.
14 McMurray

Innan jag kom till Fort McMurray hade jag ingen klar uppfattning om storleken på det område där man har dagbrott för utvinning av oljesand. Om jag ritar en cirkel som har 50 km radie så täcker denna cirkel hjärtat av gruvdriften. Lite mindre än vad jag hade tänkt mig.

16 McMurray

Från Fort McKay åkte jag söder ut och passerad Syncrudes anläggning och strax söder om den finns en utsiktspunkt som heter Wood Bison Viewpoint. De som har tur skall där kunna se 300 bison. Jag såg inte en enda. Då jag riktade blicken mot Syncrudes anläggning såg jag en del av det återskapningsarbete som Syncrude gör.
04 McMurray
11 McMurray

På resan tillbaka till Fort McMurray kunde jag se delar av den natur som fanns där från början.

02 McMurray
05 McMurray

Platser där det pågår industriell verksamhet, och framförallt där man har gruvdrift i dagen, är inte vackra att skåda och oljesandsbrytningen längs Highway 63 är ett tydligt exempel på detta. Men man visar också att det går att återskapa natur. En viktig uppgift för en bra miljö i framtiden är att monitorerna de miljöförstöringar som verksamheten åstadkommer.

Då jag besökte OSCA fick jag en skrift ”The Facts on Oil Sands”. Inledningsvis förklarar man varför man måste utvinna oljesanden: ”As long as we are using oil to power our lives and improve our quality of life, we must develop i in a way that benefits us economically and is environmentally responsible.” Produktionen är just nu 1.9 miljoner fat om dagen (Mb/d), och just nu med det lägre oljepriset är det osäkert om det blir någon ökning. I vår artikel från 2007 hade vi som maximal produktion för 2015 hela 3,5 Mb/d och det är helt klart att den verksamhet som nu pågår inte följer vårt ”crash programme scenario”. Enligt Kanadas prognoser skall produktionen 2025 vara 4.5 Mb/d, något som nu verkar långt över det möjliga. http://www.oscaalberta.ca/about-osca/

I skriften om oljesand anger man att Kanadas oljereserver som kan utvinnas är 173 miljarder fat, varav oljesanden är 168 miljarder fat. Om produktionen ökar till 2.7 Mb/d så finns det oljesand för över 150 års produktion. Ungefär 20%, lite över 30 miljarder fat, kan man komma åt genom gruvdrift så denna verksamhet har en betydligt kortare livslängd. Investeringar inom oljesandsindustrin är långsiktiga jämfört med de man gör inom skifferoljan. Det betyder att produktionssvängningarna är mjukare. Vi kan räkna med att man kommer att producera oljesand de närmaste 50 åren och miljömässigt är det få energiprojekt som kräver större forskningsinsatser för miljön.

Advertisement
Posted in: Uncategorized