COP21 – Jubel i Paris, men man presenterade inte verklighetens siffror.

Posted on December 14, 2015

4Kära vänner, min bok En värld drogad av olja skulle varit tryckt, men då jag kom till kapitlet om klimatet insåg jag att jag måste avvakta slutdokumentet från COP21. Med ett klubbslag i Paris godkände COP21 ett nytt klimatavtal. Det blev ett jubel, kramar och tårar och ländernas miljöministrar stämde in i firandet. I avtalet skärps målet för att begränsa jordens uppvärmning. Uppvärmningen skall hållas “klart under” två grader och man ska göra ansträngningar för att klara 1,5 grader. Innan förhandlingarna började i Paris lämnade 185 länder in frivilliga nationella klimatplaner, men det är helt klart att dessa klimatmål inte ens klarar tvågradersmålet.  Avtalet saknar siffror och årtal och om man studerar de scenarier som presenterades av IPCC år 2014 kan man förstå varför det inte finns några siffror. De åtgärder som krävs är orealistiska och slutsatsen blir att viljan är åtminstone god.

AdaptedFigureSPM10_html_f836751

Sedan 2011 använder klimatforskarna 4 nya scenarier då de beräknar de framtida temperaturökningarna. Scenarierna heter RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 och RCP8.5. Siffran som varje scenario representerar är den kraft med vilken den utstrålande värmen från jorden skickas tillbaka mot jorden. Om målet är under 2 grader finns det bara ett scenario som kan leverera framtidsdrömmen om en temperaturökning med 1.5 grader och det är RCP2.6. Genom att studera RCP2.6 så kan vi också studera några av de siffror som inte fanns med vid klubbslaget i Paris. Vi ser i figuren här ovan längst upp till vänster att koldioxidutsläppen skall vara noll 2080. Hur skall utsläppen bli noll år 2080? Vilka uppoffringar krävs det i framtiden?

Nya rekommenderade IPCC scenarier

Om vi tittar på oljekonsumtionen för de fyra scenarierna så kan vi direkt avskriva RCP8.5. Det är helt orealistiskt att världen skulle kunna konsumerar 160 miljoner fat om dagen år 2070. Scenario RCP2.6 som skall vara lösningen har en oljekonsumtion som påminner om det scenario som Colin Campbell och jag publicerade 2003. Vad det gäller oljan är framtidens räddning för klimatet Peak Oil.

RCP2-6 primärenergier

Nu är det ju inte bara oljan som skall ha koldioxidutsläpp lika med noll år 2080 utan även kol och naturgas och det är nu som de gömda siffrorna från Paris kommer fram i ljuset. Låt oss se på hela energikonsumtionen som RCP2.6 kräver.

Jämfört med dagens konsumtion visar figuren att energikonsumtionen 2100 skall vara ungefär dubbelt så stor. Infångning av koldioxid minskar utsläppen och summerar vi de volymer som använder CCS motsvarar det dagens energianvändning. Den verkliga kolkonsumtionen av kol i ton kommer att vara större 2100 än vad den är idag och det är orealistiskt. De kolreserver som ägs av Vattenfall i Tyskland kommer att behövas till max och det är dags att återuppta projektet med CCS. Stora mängder naturgas och även oljekonsumtionen skall använda CCS.  Misslyckas RCP2.6 då kan vi dra ner rullgardinen. Nästa scenario RCP4.5 använder också stora kvantiteter kol kopplat till CCS och mer olja än vad som är möjligt.

Scenariot RCP har också en fantastisk ökning av kärnkraften från 2070.

Faktum är att den förändring som miljöministrarna beslutade kan idag inte återskapas med något realistiskt scenario.

Klubbslaget som ackompanjerades med jubel, kramar och tårar är en vision, och för vår världe, våra barn och barnbarn är det en fantastisk vision. Nu återstår verkligheten och delar av denna verklighet kommer att presenteras i min bok ”En värld drogad av olja”.

Slutsatsen är att man klubbade en framtida drömvärld där världens kolreserver skall eldas upp och koldioxiden sparas under marken. Allt talar för att avtalets ambitioner blir en papperstiger.

Advertisement
Posted in: Uncategorized