Fracking-året 2015

Posted on January 16, 2016

1 

(English in a separate blog)

Då aktörer inom frackingindustrin öppnade sina champagnekorkar på nyårsnatten så var det inte för att fira årets fantastiska framgångar, som man gjorde för ett år sedan, utan snarare för att dränka sina sorger. USA:s energimyndighet har nu släppt årets första Drilling Productivity Report och vi kan nu summera fracking för skifferolja och skiffergas under 2015.

map_tight_oil_shale_gasPå kartan ser ni de områden i USA som för perioden 2011-14 står för 92 % av ökningen i oljeproduktionen och 100 % av ökningen hos naturgasproduktionen. Det är dessa områden som finns med i Drilling Productivity Report . Övriga områden som kan bidra med ökad produktion är små och om vi blickar framåt finns det inte några nya stora områden som kan dyka upp med stora produktionsvolymer.

shale_gas_and_oil_plays-lower_48_states-2011

För att ge en fullständig bild av områden med fracking visar jag också denna kartbild från den amerikanska energimyndigheten. Vad det gäller skiffergas är Barnett i Texas stort, men produktionen ökar inte. Fracking finns i dessa områden idag, fracking kommer att finnas i dessa områden i framtiden.

 

Oil_production_fracking

Skifferolja producerades först i Bakken och sedan kom Eagle Ford. Produktionen i Permian är en blandning av skifferolja och vanlig olja och detta är ett område där produktion av skifferolja började senare. Det finns inte lika många brunnar i Permian som kan sina. Då jag skrev kapitlet om fracking i min nya bok ”En värld drogad av olja” så konstaterade jag att produktionen från brunnarna i Eagle Ford minskade snabbare än för brunnarna i Bakken. Ett synligt bevis på detta är att produktionen i Eagle Ford minskat procentuellt mer än i Bakken. Det mindre området Niobrara är något där emellan. Vi tittar nu speciellt på Bakken och Eagle Ford.

rigs_in_Bakken

Om vi tittar på antalet borriggar som är aktiva i Bakken så ser vi att aktiviteten sjunkit dramatiskt under 2015. I början var det cirka 200 och nu är det under 50. I Drill, Baby Drill visar man att produktionen i Bakken minskar med 40 % under ett år om man inte borrar några nya brunnar. Figuren visar inte produktion per brunn utan med hur effektivt man utnyttjar individuella riggar. Det blir intressant att se vad som hänt med produktionen.

Oil_production_Bakken_Jan2016

Vi ser att oljeproduktionen i Bakken började plana ut redan innan antalet borriggar minskade dramatiskt. Bakken var på väg att nå sin maximala kapacitet. Sedan mitten av 2015 ser vi en klar minskning med det dröjer ytterligare någon månad innan vi kommer att se den verkliga minskningen. Om riggaktiviteten ökar igen så är det inte längre de så kallade ”sweet spots” som finns tillgängliga för de har man redan borrat i för fullt.

Figure 14-16 Bakken horizontal wells-2

Här ser vi en ”sweet spot” i Bakken.

rigs_in_Eagle_Ford

Antalet borriggar i Eagle Ford har också minskat dramatiskt från 250 i slutet av 2014 till 100 nu i början av 2016. Produktionen hos en brunn i Eagle Ford minskar mycket snabbt och efter två år har den förlorat 87 % av toppnoteringen. Den minskade aktiviteten borde påverka produktionen i Eagle Ford än i Bakken.

Oil_production_Eagle_Ford_Jan2016

Helt förväntat ser vi en kraftigare minskning för Eagle Ford än för Bakken. Det känns bra att få det bekräftat som jag sa innan om minskad borraktivitet. Minskningen är väldigt kraftig hela 30% under 10 månader. En sådan kraftig minskning skulle man inte fått om man hade satt borrade brunna i produktion. Den kraftiga minskningen indikerar att man borrar men väntar med att göra den slutliga stora investeringen då man frackar brunnen.

Den kraftiga minskning i produktionen som vi nu ser kommer att fortsätta de närmaste månaderna. Det är risk för att mindre operatörer kommer att få finansiella problem och bolag med pengar på fickan kan köpa upp borrade brunnar och vänta på bättre tider. Även i Eagle Ford har man framförallt borrat i fältets ”sweet spots”. Frackingvolymen av olja i USA var uppe på 4.3 miljoner fat om dagen i april 2015. Summerar man minskningen i oljeproduktionen i de rena frackingområdena så är den ungefär 0.9 miljoner fat om dagen. Innan sommaren kommer minskningen att passera 1 miljon fat om dagen.

Det faktum att Saudiarabien inte minskat sin produktion för att hålla priset på olja uppe har kallats för Saudiarabiens “fracking krig”. Just nu verkar det som om man är framgångsrika. Allt för många har nu ekonomiskt ”bränt sig” på fracking och bränt barn skyr elden. Det är mycket som tala för att vi aldrig mer kommer att se en total fracking produktion av olja i USA som är högre än den vi såg i april 2015. Färre kommer att vara intresserade att satsa pengar. Frackingboomen är förmodligen över.

Advertisement
Posted in: Uncategorized