What will happen with the Iranian stored 40 million barrels of oil?

Posted on January 22, 2016

2Image of Swedish oil storage in underground tunnels. / Bilden visar ett av de svenska bergrummen.

Iran has announced that it has 40 million barrels of oil stored on tanker ships along its coast. An oil tanker can hold approximately 2 million barrels so 40 million barrels is approximately 20 ships. The question is how these millions of barrels will affect the price of oil in the near future. When the price of oil began to fall in the autumn of 2014 it was mentioned that the level of overproduction was 1-2 million barrels per day. If Iran sells one tanker-load per day in the coming month then this is an additional 2 Mb/d of excess production. The solution may be that some nation(s) with storage capacity buys the oil to store it for the future. I am certain that the Swedish actors in the oil market who have purchased the rights to use our old oil storages will fill them to bursting point! I do not know if China has space to store more oil but if that is the case then some of the oil will certainly end up there. Iran is a member of OPEC and the logical action would be for OPEC to reduce its production in coming months.

It was mainly the USA that wanted sanctions against Iran. This was the politics that created the floating oil storage along Iran’s coast. It is this storage that will now deflate the price of oil further and, in the longer run, deflate the US fracking industry further too. It will also deflate the profitability of the world’s oil companies and the economies of the oil exporting nations.

(Swedish)

Vad händer med Irans lagrade 40 miljoner fat olja?

Iran har meddelat att man har 40 miljoner fat olja lagrade i tankfartyg längs sin kust, en oljetanker lagrar ungefär 2 miljoner fat så 40 miljoner är cirka 20 fartyg. Frågan är hur dessa miljoner fat kommer att påverka oljepriset den närmaste tiden. Då oljepriset började dala hösten 2014 nämndes att överproduktionen var 1 till 2 miljoner fat om dagen. Om Iran säljer en fartygslast om dagen skapar man den närmaste månaden ytterligare en överproduktion med 2 miljoner fat om dagen. Lösningen kan vara att något land som har lagerkapacitet köper upp olja och lagrar den för framtiden. Jag är säker på at de svenska aktörerna som köpt rätten att använda våra gamla oljelager, kommer att fylla dem till bristningsgränsen. Jag vet inte om Kina har plats för mer olja, men om så är fallet hamnar säkert en del olja där. Iran är medlem av OPEC och det logiska skulle vara att OPEC minskar sin produktion de närmaste månaderna.

Det var framförallt USA som vill ha sanktioner mot Iran. Det var denna politik som skapade det flytande lagret med olja längs Irans kust. Det är detta lager som nu punkterar oljepriset och i förläggningen den amerikanska frackingindustrin, men också ekonomin för världens oljebolag och oljeexporterande länder.

Advertisement
Posted in: Uncategorized