10 000 borrade oljebrunnar i Eagle Ford

Posted on January 24, 2016

2(Separate blog in English)

Ungefär en gång per månad lämnar Railroad Commission of Texas en rapport över antal borrade brunnar i Eagle ford och den som kom nu i januari anger att 10 140 brunnar för utvinning av olja hade borrats 1 januari 2016. Antalet gasbrunnar var strax under 5 000 så totalt har man nu borrat 15 000 brunnar i Eagle Ford. I oktober 2013 kom jag till Universit of Texas i Austin för att just studera utvinning av olja med fracking. Då jag till min statistik adderade informationen från den senaste rapporten från RRC beslutade jag med för att göra en bild över borraktiviteten i Eagle Ford de senaste tre åren. Den 7 januari 2013 hade man borrat 2508 brunnar för olja och 929 för gas. Då jag kom till Texas 1 oktober 2013 var antalet brunnar för olja 4476 och för gas 2193. Man blir förvånad över antalet brunnar men om man tittat på antalet borriggar som borrade efter olja och gas så var de omkring 225 och fler och fler gick över till att borrade efter olja. På sommaren 2013 var det ungefär 200 som borrade efter olja och 25 som borrade efter gas. Varje oljerigg borrade en brunn per månad medan gasriggarna borrade fler per månad.

Wells in Eagle Ford

I figuren har jag summerat antal rapporterade borrade brunnar per kvartal i Eagle Ford och det är en relativ jämn fördelning mellan de olika kvartalen. De brunnar som borrades då jag besökte Eagle Fors runt årsskiftet 2013-2014 är med i rapporterade brunnar första kvartalet 2014, och det var då som det borrades flest brunnar i Eagle Ford. Nedgången första kvartalet 2015 är väntad då antalet borriggar minskar markant. Vad som förvånade mig stort är att under 2015 då antalet borriggar minskar så ökar antalet brunnar igen. Jag beslutade mig för att koppla ihop antal brunnar med antal riggar som borrade efter olja.

Wells per rig in Eagle Ford

Vi ser att ända fram till och med första kvartalet 2015 är det ungefär en brunn per rigg, men sedan händer något drastiskt. Antalet borrade brunnar per kvartal ökar. Det låga oljepriset kräver effektivare sätt att borra och multi pad borrningen utvecklas. För mer information om tekniken hänvisar jag till en artikel hos Drilling Info (The Next Evolutionary Step in Pad Drilling).
Hur skall man koppla samman informationen att antalet borrade brunnar i Eagle Ford inte har minskat medan produktionen minskar. Slutsatsen är att bolagen borrar men man väntar med att fracka brunnarna tills oljepriset går upp. Nu finns det flera tusen brunnar i Eagle Ford som är borrade men inte frackade. Boom Towns som Three Rivers är ganska lugna just nu, men med ökat oljepris kommer de att fyllas med fracking team och chaufförer som skall köra tusentals med lastbilar med förnödenheter för fracking.

Advertisement
Posted in: Uncategorized