Prisras på det svarta guldet

Posted on January 24, 2016

0(This blog is about an article in the Swedish newspaper Aftonbladet, will not be translated))

Aftonbladet har än en gång skrivit om oljan och i samband med det ställt några frågor till mig. Artikeln har rubriken: Prisras på det svarta guldet. Det är Nivette Dawod som skrivit artikeln. Här är ett avsnitt där hon citerar mig:

Däremot minskar oljefondens tillväxt förstås när bolag som Statoil inte får in lika höga intäkter, säger Kjell Aleklett.
De månatliga rapporterna från det internationella energiorganet IEA talar om att världen kommer att fortsätta ha ett överflöd på olja, där tillgången just nu är långt högre än efterfrågan, fram till sent på 2016.
Till scenariot kommer nu också den nya spelaren Iran, vars sanktioner från det internationella samfundet just har lyfts efter tio år. Landet påstås ha närmare 40 miljoner fat olja som man bara väntar på att nu kunna sälja till marknadspris. Men det är å andra sidan vad världen konsumerar under en halv dag, enligt Kjell Aleklett.

Det var dessa frågor som inspirerade mig att skriva bloggen om Irans 40 miljoner fat olja lagrade på tankfartyg.

Här är hela artikeln: Prisras på det svarta guldet.

Advertisement
Posted in: Uncategorized