Browsing All Posts published on »February, 2016«

The UN should negotiate with Venezuela on a stop to Orinoco oil production

February 8, 2016

1

The illustration is from the book Peeking at Peak Oil. Since OPEC decided in November 2014 against reducing the supply of oil on the world market by decreasing production and so force up the price, international headlines have mainly addressed the topics of Saudi Arabia’s oil production behaviour, Russia’s economic problems, the slowing Chinese economy […]

FN bör förhandla med Venezuela om ett produktionsstopp av Orinocooljan

February 8, 2016

12

Bilden är från den kommande boken En värld drogad av olja. (English will come) Ända sedan OPEC i november 2014 beslutade att inte minska produktionen av olja, för att på så sätt minska det globala utbudet av olja och pressa upp oljeprisetpriset, har internationella rubriker framförallt handlat om Saudiarabien, Rysslands ekonomiska problem, att ekonomin bromsar upp i Kina […]