Olympic Games in Rio – Brazil was addicted to oil / OS i Rio – Brasilien var drogad av olja

Posted on August 8, 2016

1In October 2009 the decision was made that Rio would host the 2016 Olympic Games. When Brazil bid for the Games its economy was strong and growth was high. The same was true for India, China and Russia. At the same time Brazil was bidding for the Games, it was also negotiating a treaty with these other nations to form an economic union. In June 2009 the BRIC group had its first official meeting and felt so confident that it even declared that a new global reserve currency was needed. For Russia and Brazil it was income from oil production that was driving their economies.

In October 2006 Brazil’s Petrobras had found a supergiant oil field that was given the name Lula. In January 2008 they also announced a new discovery of a similar scale involving natural gas and condensate. At the high oil prices of the time the future income from these seemed gigantic. Hosting the Olympic Games would crown the nation’s achievements. What they did not count on was fracking and the fracking war that broke out between Saudi Arabia and the USA. The low oil price from January 2015 until today has completely changed the economic situation. Russia’s and Brazil’s economies have been hit hard and the Olympics in Rio is now a large burden for the nation.

In the book [now in Swedish but will be printed in English] “A World Addicted to Oil” there is more information on the fracking war and our future. Those who are interested can order the Swedish book for SEK200 + freight from exergena@gmail.com.

 

I oktober 2009 beslutades att Rio skulle få de olympiska spelen. Då Brasilien ansökte om OS ansågs deras ekonomi vara stark och tillväxten var hög. Det samma gällde för Indien, Kina och Ryssland och samtidigt med att ansökan om OS behandlades, förhandlade Brasilien med nämnda länder om att bilda en ekonomisk union. I juni 2009 hade BRIC-gruppen sitt första officiella möte och man kände sig så starka så att man till och med hävdade att det behövdes en ny global reservvaluta. För Ryssland och Brasilien så var det hägrande oljeinkomster som vad den stora drivkraften för ekonomin.

I oktober 2006 hade Petrobras hitta ett supergigantfät, som fick namnet Lula, och i januari 2008 annonserade man ett nytt fynd av samma storleksordning med naturgas och kondensat. Med ett högt oljepris verkade framtidens inkomster gigantiska. Olympiaden skulle kröna landets framgångar. Vad man inte räknade med var fracking och det frackingkrig som bröt ut mellan Saudiarabien och USA. Det låga oljepriset från januari 2015 fram till idag har helt förändrat bilden. Rysslands och Brasiliens ekonomier har drabbats hårt och olympiaden i Rio är nu en stor belastning för landet.  

I boken ”En värld drogad av olja” finns det mer information om frackingkriget och framtiden. Intresserade kan beställa den för 200 kr + frakt på exergena@gmail.com.

 

 

Advertisement
Posted in: Uncategorized