Svante Axelsson blir samordnare för Fossilfritt Sverige 2030

Posted on August 9, 2016

4(Den fossila brasan skall släckas i Sverige – illustration från boken “En värld drogad av olja”.)

Svante Axelsson, som varit generalsekreterare för Naturskyddsföreningen under 16 år, har sagt upp sig som generalsekreterare och har nu tackat ja till att bli samordnare för Fossilfritt Sverige 2030. Det är regeringen som tagit initiativet till ”Fossilfritt Sverige” (Regeringen) och på hemsidan skriver man:

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Därför har regeringen startat initiativet Fossilfritt Sverige, där svenska aktörer ges möjlighet att synliggöra hur de bidrar till klimatarbetet. På den här sidan kan du läsa en deklaration från de svenska aktörerna. Listan med aktörer som stödjer initiativet fylls på allt eftersom de ansluter sig.

Längre ner kan vi se vilka aktörer som anslutit sig till aktionen.

I boken ”En värld drogad av olja” har vi ett avsnitt som heter ”En svensk drogad av olja”, och vi diskuterar delmålet en fossilfri fordonsflotta, det vill säga en fordonsflotta utan oljeprodukter. Om vi använder de förbrukningssiffror som Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet presenterar har vi att varje svensk, ung som gammal, per år använder 9 fat oljeprodukter (ett fat är 159 liter). En detaljerad genomgång ger att 5 fat används just för landbaserade transporter. I ett fossilfritt Sverige skall denna del bort. Det skall bli intressant att höra från Svante Axelsson hur vi skall ersätta vår individuella konsumtion med 9 fat om året.

En svensk drogad av olja

Jag har inget emot att vi minskar vår fossilanvändning, men det är helt orealistiskt att påstå att Sverige skall vara fossilfritt 2030. Den globala trenden kan påverkas så att vi använder mindre fossila produkter 2030, men ”Ett fossilfritt Sverige 2030” är en slogan som inte kan förverkligas i verkligheten. Bilden här under är från vår bok ”En värld drogad av olja” där problematiken diskuteras mer. (Boken kan beställas på exergena@gmail.com för 200 kr + frakt).

Advertisement
Posted in: Uncategorized