Fores: Lansering av Kjell Alekletts bok “En värld drogad av olja”

Posted on September 12, 2016

1bokslapp-11
(To my NOT Swedish speaking followers, sorry but the presentation of my new Swedish book, ”En värld drogad av olja” (A world addicted to oil), on YouTube is in Swedish. To get it in English you have to wait for the release of the English version later this year. But, I will write an English blog about the release. Next year we hope that it also will be released in Spanish.)

Information från Fores:
Den 7 september 2016 lanserade Kjell Aleklett sin nya bok En värld drogad av olja hos Fores. Under kvällen presenterade Aleklett bokens slutsatser med kommentarer från Michael G:son Löw, fd VD för Preem, Pär Holmgren, meteorolog, naturskadespecialist och publik. Moderator var Mattias Goldmann, VD Fores.
Boksläppet finns nu på YouTube, och jag märker att jag tyvärr är lite stressad, men tiden var begränsad och det fanns så mycket att rapportera. Ni kan gå direkt till YouTube, men också få lite förtydligad information. Det var följande punkter som jag tog upp:

• När och var har olja bildats? Hur mycket har vi förbrukat, hur mycket finns det kvar och när når vi maximal produktion, Peak Oil?
• Kan fracking producera den olja vi behöver?
• Samtliga av IPCC godkända klimatscenarier, RPC-scenarierna, kan inte bli verklighet. Är detta världens största forskningsskandal?
• Hur länge fortsätter exportländerna expor¬tera olja till Sverige och andra importländer?
• Kommer spelet om oljan att skapa allvarliga kon¬flikter mellan Kina, Ryssland och USA?
• Olof Palme hjälpte svenska företag att bygga fem stora hem¬liga oljelager i Saudiarabien!

Det är svårt att se alla figurer och här finns några av dem.

iea-prognoser
Här är de prognoser som International Energy Agency (IEA) presenterade i november 2015. Notera särskilt att produktionen i existerande oljefält minskar, men att det skall kompenseras med olja från hittade fält och fält som man inte hittat. Nedgången följer det som vi själva har publicerat, men i boken visar jag att produktion från redan hittade fält och fält som man tror att man skall hitta inte kan bli verklighet. Med dagens låga priset på olja så kommer båda komponenterna att bli ännu mindre.

rcp-scenarierna
Här är den primärenergi som krävs för de fyra RCP-scenarier som IPCC har accepterat, RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 och RCP8.5. Det viktigaste för IPCC är att ekonomisk tillväxt kräver ökad energikonsumtion. Det finns inget scenario, som inte kräver mer fossil energi 2100 än vad vi konsumerar idag. I boken visar jag i detalj att produktionen 2100 är orealistisk (lyssna på vad Pär Holmgren säger). Det som politikerna lutar sig mot då klimatavtalet i Paris godkändes är RCP2.6. De negativa utsläppen är streckade i figuren. Alla detaljer finns i boken.

Här är länken till Fores som länkar vidare till YouTube, men också visar några bilder från boksläppet.
Boksläpp: En värld drogad av olja: http://fores.se/aleklett/

Posted in: Uncategorized