Uppsala Nya Tidning: Tar oljan verkligen slut? Eller blir den bara dyrare?

Posted on September 15, 2016

0Ledaren i Uppsala Nya tidning diskuterar ”En värld drogad av olja”. Jag väljer att kopiera den här och samtidigt gör jag några kommentarer. Låt oss börja med rubriken:

Ledare: Tar oljan verkligen slut? Eller blir den bara dyrare?

I boken markerar jag tydligt att oljan aldrig tar slut, men att det finns en tidpunkt då produktionen från individuella oljefält når maximal produktion för att sedan minska. Detta är något som alla inom industrin håller med om och IEA har publicerat hur summan av tusentals oljefält beter sig, och i figur 17.7 finns fördelningen presenterad. Vi ser att efter 40 år är produktionen 15% av den maximala produktionen. Oljan tar inte slut, men produktionen minskar. Nästa stycke är OK

17-7-modellfalt-med-twitter

Olja började bildas för 500 miljoner år sedan. Närhelst olja sipprat upp genom jordskorpan har mänskligheten använt sig av den på olika vis men först från mitten av 1800-talet fick oljan den stora praktiska nyttan för människan.

Låt oss titta på  nästa stycke:

Från att ha varit en välsignelse har nu utsläppen från användningen av fossila bränslen blivit ett gissel för planeten. Växthusgaserna har ökat uppvärmningen och försöken att på global basis minska utsläppen har varit många. FN:s klimatpanel IPCC har tagit fram olika scenarier på vilka konsekvenser uppvärmningen kan få och det gemensamma för dem är väl att inte ens den snällaste framräkningen av temperaturökningen är särskilt tilltalande. Inte heller de tvångsmedel som svävar i luften kring de olika scenariernas konsekvenser tilltalar den demokratiska världen.

För att vara korrekt så har de 4 klimatscenarier som nu diskuteras tagits fram av en grupp internationella forskare under ledning av Detlef van Vuuren. I sin femte klimatrapport har sedan IPCC accepterat dessa scenarier. Varje scenario har olika energikomponenter och det är RCP8.5 som nämns då temperaturen skall öka med 4 grader. Det är framförallt ekonomer som arbetat fram scenarierna och scenariot RCP8.5 konsumerar fossila energier i en sodan omfattning så att det är omöjligt att i verkligheten producera den volymen. Den avgörande parametern för de som arbetat fram scenarierna är att ekonomisk tillväxt kräver ökad energianvändning. I boken diskuterar jag i detalj de olika scenarierna, men visar här den primära energianvändningen för RCP8.5. ’’’det finns inte så mycket kol i våra reserver som krävs för att producera volymen fram till 2100. Samtidigt måste det finnas stora reserver 2100 för att producera denna mängd fossila bränslen.

21-7-rp8-5-primarenergier-svensk-text

I femte klimatrapporten visas inte den primära energianvändningen. Skulle energianvändningen för de 4 scenarierna visats skulle det blivit stora protester. Detta är också förklaringen till följande stycke:

Men IPCC har fel, hävdar Uppsalaprofessorn Kjell Aleklett som i en ny bok, En värld drogad av olja, hävdar att tillgången till fossila bränslen kommer att minska så mycket att domedagsfarhågorna kommer på skam. Mängden olja och naturgas och annan fossil energi kommer inte att räcka till för den befolkningsökning som väntas. Forskarskandal, anser Aleklett.

 

Professor Aleklett får dock inte stå oemotsagd. Mothugg utdelas från olika håll, inte minst från ekonomer som poängterar att oljetillgången inte bara har en geologisk dimension utan framför allt en ekonomisk. Minskar tillgången ökar priset och det blir lönsamt för oljebolagen att ta ut mer av den olja som finns kvar i marken.

Att oljepriset har betydelse förnekar jag inte. Det är därför som jag gjort en så kallad ”Crash Management Study”, en studie där teknisk maximal produktion presenteras. Vi ser att det låga priset nu medför att olja från fracking minskar i USA. Det faktum att industrin halverat sina investeringar medför att det kommer att bli en minskad produktion jämfört med mitt CHS-scenario. I figuren här nedan är en jämförelse mellan CMS och en analys som Colin Campbell och jag jobbar med.

fig-17-12-ill-oil-prod-scenarios

Detta kan te sig som en akademisk träta men så är det ju inte. Världen behöver andra energislag som inte får de svåra klimatkonsekvenser som fossila bränslen har. Oljans stora fördel är att den är lätthanterlig och användbar inte bara som energigivare och kommer med största säkerhet att fortsätta tas fram ur jorden. Det är dock dags att styra användningen av oljan till ändamål som inte får miljökatastrofala följder. Här har transportnäringen ett tungt ansvar eftersom huvudinriktningen fortfarande är på bensinmotorer. Bilindustrin har en stor uppgift att börja synkronisera utvecklingen av last- och personbilar med drivmedelsforskningen.

I boken framhåller jag att den olja som finns kvar framförallt skall användas för verksamhet som inte släpper ut koldioxid. Vi har en ”energiväxelsträcka” där den gamla fossila energin måste hjälpa till att få fart på den förnybara. Vindkraft behöver cement och stål, som i sin tur behöver fossila bränslen.

Boken En värld drogad av olja innehåller mycket fakta om oljehistorien och de globala förekomsterna av olja. Saudiarabien är en av de största oljeproducerande nationerna och i boken finns ett pikant inslag: Sverige och dåvarande statsminister Olof Palme drev på en spektakulär affär i mitten av 1980-talet där flera svenska företag fick en order att bygga upp gigantiska oljelager åt saudierna. Det var ett projekt värt ungefär 100 miljarder kronor och har sedan dess hållits undan offentligheten. Det kan vara en förklaring till att den svenska regeringen i dag har så svårt att hantera relationen till Saudiarabien.

Detta är ett intressant konstaterande på en ledare i en ledande liberal tidning. Palmes regering skrev de första kontrakten med Saudiarabien och Ingvar Carlsson fick ärva affären och skrev nya kontrakt. Sverker Åström skriver i sina memoarer:

”Efter valsegern 1982 uppvaktades statsminister Palme av företagsledare som ville ha hjälp. Bofors ville sälja haubitskanoner till Indien. ABV och Skanska ville bygga oljelager i Saudiarabien, en teknik som svenska totalförsvaret utvecklat. – Det tilltalade Palmes tävlingsinstinkter: att konkurrera med fransmännen om haubitsar till Indien eller med stora amerikanska företag om byggprojekt i Saudi. I synnerhet de sista dramatiska dagarna alldeles före mordet på honom.”

Ingvar Carlsson borde få vissa frågor om detta och framförallt varför alla regeringsbeslut är hemligstämplade.

Än en gång, vill ni läsa om allt detta så köp boken i din bokhandel, köp den på nätet hos olika näthandlare, eller beställ ett signerat exemplar genom ett mail till exergena@gmail.com för 200 kr + frakt 45 kr.

 

 

Advertisement
Posted in: Uncategorized