Skall vi acceptera affärsidén ”Skicka skiten till Afrika”?

Posted on September 16, 2016

2År 2010 publicerade Kristofer Jakobsson och jag en artikel mer rubriken “Oil in the veins of sub-Saharan Africa”. Vi konstaterar: Nowhere else in the world does oil have a more dominant role as a commercial energy form. In order to promote economic growth, oil seems to be the most useful means for energy supply as of today.

Sverige byggde upp sin ekonomiska tillväxt från 1945 till 1970 genom ökad import av olja. Nu senast är det Kina som gjort samma sak. Vad det gäller Afrika så producerar man mer olja än vad man använder, och framförallt vad man skulle behöva använda för sin ekonomiska tillväxt. Fastän Afrika inte använder så mycket olja som man borde göra så är de oljeprodukter som man använder väldigt värdefulla. Problemet är att man saknar raffinaderier som kan ta fram nödvändiga volymer av bensin och diesel. Oljeprodukterna måste importeras.

Europa har väldigt stränga regler vad det gäller tillåten mängd svavel i diesel som säljs inom EU. För svavel gäller som maximum 10 ppm (parts per million), medan det i aferikanska länder är tillåtet att sälja diesel som har en svavelhalt på 5000 ppm. Denna skillnad har öppnat upp för en mycket smutsig handel för några europeiska oljebolag. Under tre år har en schweizisk miljö- och ekonomigrupp, Public Eye, studerar dieselförsäljningen i Afrika. Man konstaterar att det för framförallt bolagen Trafigura och Vitol blivit en affärsidé att köpa in diesel som inte kan säljas inom EU och exportera det till Afrika. Affärsidén är att skicka skiten till Afrika, man bryter inte mot några lagar. Gruppen konstaterar att den smutsiga dieseln kommer att orsaka tusentals personers död i Afrika. Det är bedrövligt att EU, inklusive Schweiz, beter sig som kolonialmakter.

Jag läste först om den smutsiga dieseln till Afrika i Financial Times, men den artikeln kan man inte läs om man inte är perkutant. En annan artikel hittade jag i France 24: European oil companies selling dirty fuel to Africa, report says. Genom denna länk hittar ni fler artiklar: https://news.google.pk/news/more?ncl=deV4PvllpYDJPOMebWKhF8vNeKZfM&authuser=0&ned=en_pk

Läs artikeln “Oil in the veins of sub-Saharan Africa”:2010-02_oil_in_ssa

 

Advertisement
Posted in: Uncategorized