Palme och Löven har för jobbens skull diskuterat industrisatsningar med kungen av Saudiarabien

Posted on October 27, 2016

0I Godmorron Sverige (den 27 oktober) redogjorde Stefan Löven för sina intryck om besöket i Saudiarabien. Hans besök har kritiserats och en av anledningarna till kritiken är att Saudiarabien har dödsstraff, tillåter kroppslig bestraffning (spöstraff), att kvinnor inte har samma rättigheter som män, mm. Stefan Löven hävdade att han hade diskuterat dessa frågor med kungafamiljen, men ville inte nämna något exempel på ordval. Han ansåg att besöket var bra för svenska jobb och upprepade att det var viktigt för svenska jobb.

Då Olof Palme var statsminister träffade han också kungen av Saudiarabien, men under hemliga förhållanden. Det mötet resulterade sedan i det faktum att svenska företag skrev kontrakt med Saudiarabiens försvarsdepartement om att genomföra världens största byggprojekt, fem gigantiska underjordiska förvaringsutrymmen för bensin, diesel och flygfotogen. Kontraktet var på 100 miljarder kronor (det är inte en felskrivning det var 100 miljarder kronor). På sidan 307 i min bok ”En värld drogad av olja” redogör jag i detalj för Palmes agerande, för hur svenska företag kämpar för att få kontraktet och om de regeringsbeslut som är hemligstämplade. Hur många vet att projektet pågick under 23 år, att fortifikationsförvaltningen utbildade personalen, att Palme på morgonen då han blev skjuten skrev det avgörande brevet till kungen av Saudiarabien. Alla de tusentals svenskar som arbetat på projektet har skrivit på avtal där de lovade att inte nämna något om projektet. Jag har arbetat med att gräva fram detaljer under ett år. Ingvar Carlsson är den som fick ärva projektet och han bord ha mycket att berätta, men han har varit tyst som en mus. En av de få som sagt något är Carl Johan Åberg, som i sina memoarer skriver:

Efter valsegern 1982 uppvaktades statsminister Palme av företags-ledare som ville ha hjälp. Bofors ville sälja haubitskanoner till Indien. ABV och Skanska ville bygga oljelager i Saudiarabien, en teknik som svenska totalförsvaret utvecklat. – Det tilltalade Palmes tävlingsinstinkter: att konkurrera med fransmännen om haubitsar till Indien eller med stora amerikanska företag om byggprojekt i Saudi. I synnerhet de sista dramatiska dagarna alldeles före mordet på honom.

Om Palmes möte med kungen av Saudiarabien skriver jag:

Den 9 februari 1984 då statsminister Palme var på resa i Costa Rica, kom en inbjudan från kung Fahd att han ville träffa Palme den 12 februari i hans sommarresidens utanför Cannes på den franska Rivieran. Palmes agenda rensades och den 12 februari infinner han sig i Cannes. Kung Fahd och Olof Palme lär ha haft ett flera timmar långt samtal och förmodligen lämnades alla de garantier som Saudiarabien krävde, för att konsortiet skulle fortsätta med projektet. Det borde finnas någon, förmodligen hemlig, rapport om detta möte i Riksarkivet. För svensk industri var det ett enormt stort projekt vars prislapp skulle bli 100 miljarder svenska kronor, världens största byggprojekt. Tydligen blev mötet mellan kung Fahd och Palme lyckat för konsortiets planer för SSSP fortsatte. Den 20 augusti 1985 registrerades kommanditbolaget ABV Rock Group i Sverige, det bolag som så småningom skulle teckna avtal med Saudiarabiens försvarsdepartement.

Det finns fragment om världens största byggprojekt i svensk press, men inget om att det var det svenska företaget J&W, Jacobson & Widmark, som var spindeln i nätet. Har hittat detaljerade referenser för detta. I ”En värld drogad av olja finns också världens första illustration på hur de underjordiska lagren ser ut. Har inte publicerats tidigare.

Ni som vill ha ett signerat exemplar av boken för 200 kr plus frakt kan skicka ett mail till exergena(at)gmail.com. Det går också bra att köpa boken via boklådor och näthandel.

Advertisement
Posted in: Uncategorized