Donald Trump och USA:s tillväxt och låneskuld

Posted on November 12, 2016

33fig-2-5-gdp-debt

Under valkampanjen tog Donald Trump upp två frågor som vi diskuterar i kapitel 2 i ”En värld drogad av olja”. Vi diskuterar exponentiell tillväxt hos USA:s låneskuld och hur lånen genererar vinst.

”En annan intressant ”hockeyklubba” att studera är tillväxten av USA:s årliga skuld och skuldens relation till den ekonomiska tillväxten (se figur 2.5). Från 2002, det år som President Bush tog över makten i USA, har skulden ökat med 9.3 procent om året. Vi har nu lärt oss vad exponentiell tillväxt kan ha för konsekvenser. Om skulden fortsätter att växa som den gjort från 2002 fram till 2013 så kommer den att vara över 30 000 miljarder dollar 2020. Kvoten mellan BNP och nationell skuld visar att USA är i en utförsbacke och USA är lika skuldsatt som man var efter andra världskriget.  Vi frågar oss naturligtvis om Peak Oil har något att göra med detta och återkommer till den diskussionen i kapitlet USA:s oljebehov och framtida oljesäkerhet.”

Fram till 2008 genererade statens lånade pengar en tillväxt som var minst 50 % större än lånesumman. Under Clintons år från 1992 till 2000 ökade tillväxten i förhållande till skulden. USA:s ekonomi var god. Under samma period var priset på olja lågt. Trenden bröts då president Bush tog makten och nedgången fram till 2008 kan relateras till stigande oljepris. Då president Obama tog över kom bankkrisen, och oljepriset sjönk. Men efter en nedgång 2009 steg på nytt priset på olja till över 100 dollar per fat. Kvoten tillväxt till lån sjönk ända ner till ett. Det visar att den ekonomiska politiken var en katastrof. Det fanns inget utrymme till ökade löner för medelklassen i USA. Det var detta missnöje som Trump fångade upp och som blev avgörande för hans vinst.

Jag är ingen vän av Trump, men det är helt riktigt att lånesumman inte kan öka i samma takt som den gjort sedan år 2000. En exponentiell tillväxt kräver ökade energikonsumtion, ökad konsumtion av andra resurser och vi närmar oss yttersta gränsen för några av dessa resurser. Lyckas Trump inte öka kvoten tillväxt till lån så att den på nytt blir 1.5 finns det inte utrymme för löneökningar för medelklassen. Minskar kvoten till under 1.0, då kommer hans presidentperiod att bli ett ännu större misslyckande än under president Obama.

(Read about Donald Trump on the Deficit and Debt)

(Boken ”En värld drogad av olja” kon köpas för 200 kr + porto via exergena(at)gmail.com9

 

 

Advertisement
Posted in: Uncategorized