Obama – USA:s mäktigaste oljepresident

Posted on January 14, 2017

0Sedan sekelskiftet har USA haft 8 år med president Busch och 8 år med president Obama. Historiker kommer att jämföra de två presidentperioderna. I sitt avskedstal markerade president Obama vad han vill bli ihågkommen för.

”Om jag för åtta år sedan hade sagt att USA skulle vända en djup lågkonjunktur, på nytt få igång vår bilindustri och påbörja den längsta perioden i vår historia med nya arbetstillfällen – om jag hade sagt att vi skulle öppna upp ett nytt kapitel med det kubanska folket, stänga Irans kärnvapenprogram utan att avfyra ett skott och förinta hjärnan bakom 11 september – om jag hade sagt att vi skulle genomföra lika rätt för alla att gifta sig och trygga rätten till sjukförsäkring för ytterligare 20 miljoner av våra medborgare – om jag hade sagt allt detta, skulle ni kanske sagt att ribban är satt alldeles för högt. Men detta är vad vi gjort. Detta är vad ni har gjort.”

Vad president Obama utelämnade var kanske den viktigaste faktorn för att uppnå alla ekonomiska framgångar, en verklighet som ur klimathänseende han säkert inte ville diskutera.

Då president Busch, en oljans talesman, tillträdde som president var oljeproduktionen i USA 7.7 miljoner fat om dagen och åtta år senare hade den minskat till den lägsta nivå som USA haft sedan 1940-talet. Under president Obamas tid har oljeproduktionen ökat med 88 procent till 12.7 miljoner fat om dagen och 2015 hade USA passerat Saudiarabien som världens ledande oljeproducent (data enligt BP). Under Obamas åtta år har konsumtionen inte ökat, men importen har minskat dramatiskt och de minskade importkostnaderna har varit den största injektionen för det amerikanska samhället. Det finns ingen president i den amerikanska historien som ökat den amerikanska oljeproduktionen mer än president Obama. Han kommer att gå till historien som USA:s genom tiderna störste oljepresident.

Under samma period har FN:s klimatpanel IPCC markerat att världen måste minska sin användning av olja. USA har inte ökat sina utsläpp av koldioxid under Obamas presidentperiod, men den kraftiga ökningen av oljeproduktionen i USA med 5.9 miljoner fat om dagen har indirekt motarbetat en total nedgång i den globala oljekonsumtionen och utsläpp av koldioxid. År 2007 nådde den konventionella produktionen av olja sitt maximum, Peak Oil, men USA:s okonventionella olja från fracking har förhindrat att den totala globala oljeproduktionen nådde ett maximum under Obamas presidenttid. De flesta tror säkert att USA var ett mäktigare oljeland under president Busch tid än under Obamas tid, men i verkligheten var man då ett svagt oljeland.

Vi har nu fyra år framför oss med president Trump och han har signalerat att han också vill satsa på olja. Faktum är att den amerikanska produktionen nådde ett maximum i mars 2015 och nu minskar den. Studerar man förutsättningarna för fortsatt ökad produktion i USA så är möjligheterna begränsade. Vi kan redan nu notera att president Trump aldrig kommer att bli en lika framgångsrik oljepresident som president Obama. USA kan inte längre fylla på med okonventionell olja när den globala konventionella produktionen minskar. Vi i gruppen, Globala energisystem vid Uppsala universitet, har i vetenskapliga artiklar visat att för de oljefält, som idag producerar olja, så kommer produktionen att minska med 6 procent om året. Dessa beräkningar har också bekräftas av IEA, International Energy Administration.

USA:s produktionsökning under president Obamas presidenttid har fördröjt nedgången i den globala oljeproduktionen, och på så sätt förhindrat en minskning av koldioxid från olja. Men det känns tryggt att veta att president Trump inte kan påverka det faktum att 80 procent av världens oljefält befinner sig i en fas där produktionen minskar. Framtidens utsläpp av koldioxid från olja kommer att minska.

Advertisement
Posted in: Uncategorized