What to expect from president Trump?

Posted on January 18, 2017

0Vi närmar oss fredagen den 20 januari och de flesta av oss har förmodligen olika åsikter om ”president elect” Trump, som då blir USA:s näste president. Som en åskådare i Sverige långt från händelserna centrum kan man ha åsikter, men självklart har dessa åsikter ingen betydelse.  Den politiska spelplanen i USA de närmaste åren är att republikanerna innehar majoriteten i både representanthuset och kongressen och den politiska verkligheten är att demokraterna lämnas att spela andrafiolen. Det förvånar säker få om jag säger att Trump inte var mitt val om jag hade haft möjlighet att rösta. Samtidigt kan det finnas sympati för åsikten att man måste röra om i den politiska grytan i Washington. Vi har en intressant framtid framför oss och för oss i Sverige är relationerna mellan Ryssland och USA väldigt viktiga. Det faktum att Turkiet är under terrorattack är ett problem för Ryssland. Vattenvägen genom Bosporen är enormt viktig för Ryssland och terrorattackerna i Turkiet påverkar Rysslands oljeexport till omvärlden. I takt med att situationen kompliceras i Turkiet blir vattenvägen genom Östersjön allt viktigare. Man kan uppfatta detta som att spänningen ökar i Östersjöområdet, men det skulle vara fantastiskt om Östersjöns ökade betydelse medför ökat fredligt sommarbete mellan länderna i Östersjöregionen. I USA som i andra demokratiska länder fortsätter dagens verklighet tills man beslutar om något annat. President Obamas ande kommer att finnas kvar under många år.

Advertisement
Posted in: Uncategorized