Words in Davos from Saudi Aramco´s CEO

Posted on January 19, 2017

0


saudi-aramco-ceo

Saudi Aramco is the world’s largest oil company and its president and CEO Amin Nasser has, together with a panel from the Wall Street Journal, discussed the future of oil in Davos. In a report from the meeting it is mentioned that he made the following statement, “The kingdom [of Saudi Arabia] has a capacity of 12.5 million bpd, and it continues to build on that capacity”. In our book, “Peeking at Peak Oil” published in 2012, we analyzed in detail Saudi Arabia’s future oil production and noted that there would not be any technical obstacles to Saudi Arabia producing 12 million barrels per day (Mb/d), “When we state from our analyses that it is possible to produce 12.0 Mb/d in 2030 this is based on the assumption that financing will be found for these projects.” In 2015, Saudi Arabia produced 12.0 Mb/d and when Amin Nasser says that they have the capacity to produce 12.5 Mb/d this means that they only have reserve production capacity of 0.5 Mb/d. Normally Saudi Arabia is the nation with the greatest reserve production capacity. It is gratifying that our analysis has proven to be so close to the mark.

The level of investment stated as necessary in order for future oil production to meet demand is enormous – $25,000,000,000,000 ($25 trillion) over the next 25 years. To maintain a high level of oil production in the future, fracking must once again expand in the USA. From its maximum oil production level at 4.3 Mb/d in 2015 it has now declined by 1 Mb/d. The Energy Information Administration (EIA) in the USA has predicted future production from fracking of 7 Mb/d in 2040. In our coming book, “Our Global Addiction to Oil, depletion, fracking and the changing climate threat”, we have calculated that this would require around 450,000 new wells by 2040. Compared with prices in 2013, the price of drilling and well completion has decreased and is now a mere $4-5 million per well. One can estimate that around $2 trillion of investment would be required to fulfill the EIA’s prediction amounting to a per barrel investment cost of around $50.

According to the 2016 World Energy Outlook report from the International Energy Agency (IEA), the current world crude oil production rate of 68 Mb/d will decline by over 45 Mb/d by 2040. The total production volume deficit (compared to maintenance of our current rate of production until 2040) is around 200 billion barrels (Gb). If we invest $5 trillion in unconventional oil production then the remainder of the $25 trillion would be used to replace the missing 200 Gb meaning a production cost of around $100 per barrel. If we also consider the oil production that will come from these wells after 2040 then the total cost per barrel will be less at around $60-70 per barrel. The size trend for newly discovered oil fields is that these are becoming smaller. The post-peak production decline rates that these fields experience will be decisive for future total oil production and we know that, on average, their production will decline faster than for larger fields.

To summarise: Ten years ago the IEA thought that Saudi Arabia’s future rate of production would reach 18 Mb/d. Some years later Saudi Arabia’s oil minister said that, with appropriate investment, they could reach 15 Mb/d. Now we see the reality which is that Saudi Arabia’s production will be close to that estimated by Uppsala’s Global Energy Systems research group. To maintain a constant rate of oil production until 2040 an investment level of $25 trillion is an appropriate magnitude. However, it is doubtful that the required volumes of oil in new oil fields can be discovered to maintain such a constant production rate.

(Swedish)

Saudi Aramco är världens största oljebolag och bolagets VD Amin Nasser har tillsammans med en panel från Wall Street Journal varit i Davos och diskuterat oljans framtid. I ett reportage från mötet nämns att han gjorde följande uttalande: ”The Kingdom of Saudi Arabia had oil capacity of 12.5 million barrels per day and it continues to build on that capacity”. I vår bok ”Peeking at Peak Oil”, som kom ut 2012, analyserade vi i detalj Saudiarabiens framtida oljeproduktion, och noterade att det inte skulle vara några tekniska problem för Saudi Aramco att producer 12 miljoner fat om dagen (Mb/d):  ”When we state from our analyses that it is possible to produce 12.0 Mb/d in 2030 this is based on the assumption that financing will be found for these projects.” År 2015 var Saudiarabiens production 12.0 Mb/d och då Amin Nasser säger att man har en kapacitet på 12.5 Mb/d betyder det att man bara har en produktionsreserv på 0.5 Mb/d. Normalt är Saudiarabien det land som har den största produktionsreserven. Roligt att vår analys ligger så rätt.

Den investeringsvolym som nämns är enorm: “The World needs to invest $25 trillion in new oil capacity over next 25 years”. För att behålla en hög produktionsnivå i framtiden måste fracking på nytt expandera i USA. Från maxnivån 4.3 Mb/d år 2015 har den nu dalat med 1 Mb/d. US EIA har i sina framtidsprognoser en produktion med 7 Mb/d år 2040. I vår kommande bok ”Our Global Addiction to Oil, depletion, fracking and the changing climate threat” har vi beräknat att det behövs storleksordningen 450 000 nya brunnar för att nå denna nivå fram till 2040. Jämfört med 2013 har priser för att färdigställa en brunn minskat och är nu krävs det 4-5 miljoner dollar per brunn. Totalt blir det omkring $2 trillion och det är investeringar i storleksordningen $50 per fat.

Enligt IEA och World Energy Outlook 2016 kommer dagens råoljeproduktion runt 68 Mb/d att minska med över 45 Mb/d fram till 2040. Summerar vi förlorad volym fram till 2040 är det av storleksordningen 200 miljarder fat. Om vi använder $5 trillion för investeringar för okonventionell olja kan återstoden investeras för att ersätta 200 miljarder fat och det blir $100 per fat. Produktionen efter år 2040 från investerade brunnar kommer att ge en produktion som gör att den verkliga investeringen för producerat fat kommer att minska ner mot $60-$70 per fat. Avklingningstakten i nya små fyndigheter är helt avgörande, och man kan räkna med att produktionen minskar snabbare.

Låt oss summera. IEA ansåg för 10 år sedan att Saudiarabiens produktion skulle nå 18 Mb/d. Några år senare sa Saudiarabiens oljeminister att man kunde investera och nå 15 Mb/d. Nu ser vi att verkligheten hamnar på den nivå som vi vid Globala energisystem vid Uppsala universitet beräknar. För konstant fortsatt produktion fram till 2040 är investeringsnivån $25 trillion i rätt storleksordning. Det är mer tveksamt om man kommer att hitta den volym olja i nya oljefält som behövs för att uppnå konstant produktion.

 

Advertisements
Posted in: Uncategorized