Riksdagsledamöter får boken ”En värld drogad av olja”

Posted on January 31, 2017

2brev-och-olle

 

(English in separate blog)

I fredags levererades sista lasset med totalt 349 brev med vår bok ”En värld drogad av olja” till riksdagshuset och våra riksdagsledamöter (totalt 350 kg). Under veckan bör de öppna brevet, läsa mina kommentarer till boken, och förhoppningsvis börja läsa boken. Några rader från brevet:

Bokens innehåll finns beskriven på baksidan och vad vi vill presentera är den framtida oljeutvinningen utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Data är analyserad och publicerad i vetenskapliga artiklar, som i sin tur har varit underlag till fyra doktorsavhandlingar. Det faktum att jag är forskare medför ibland att jag ofta förklarar komplicerade samband detaljerat, men i boken har vi försök att beskriva dessa samband på ett populärvetenskapligt sätt med många illustrationer. Den engelska versionen, som trycks i vår, kommer att utökas med ett ”Executive summary”, och här är innehåll som kommer att poängteras:

*Vi har analyserat den framtida årliga produktionen av olja fram till år 2050 utifrån tillgänglig statistik på hittad, producerad och konsumerad olja och oljeprodukter. Den konventionella råoljan, den olja som bland annat produceras i Mellanöstern och i Nordsjön, nådde sin maximala produktion med 70 miljoner fat om dagen runt 2007. Sedan dess har råoljeproduktionen minskat. Produktionen av okonventionell olja, som tung olja från oljesand och tät olja från skifferlager, har **fram till 2016 kompenserat för nedgången av konventionell olja. Fram till 2050 kommer den totala globala oljeproduktionen att minska.

 

*Hösten 2014 orsakade den kraftiga produktionsökningen av tät olja (skifferolja), Rysslands ökade produktion i Asien och Saudiarabiens uppgradering av gamla oljefält ett oljeöverskott på olja, och marknadens reaktion blev att oljepriset rasade. Nu har den täta produktionen minskat, men avgörande för den framtida produktionen är den årliga produktionsminskningen från dagens producerande fält. De fält som idag producerar 66 miljoner fat om dagen kommer 2050 producera 15 miljoner fat om dagen.

 

*Import av olja är helt avgörande för de flesta länder. Tillgänglig volym för export var som störst 2005 med 43 miljoner fat om dagen. Nu har volymen minskat till 40 miljoner fat om dagen. Samtidigt har importen i Oceanien och Asien förutom OECD-länderna ökat med 5 miljoner fat om dagen. Importmöjligheten för övriga världen har minskat och kommer att minska. Världens importländer inklusive EU står inför oanade problem.

 

*IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change, har accepterat de fyra RCP-scenarierna RCP2.6, RCP4.5, RCP6.9 och RCP8.5. Scenarierna har stigande behov av olja för sina koldioxidutsläpp. De tre största utsläppen kräver mer olja än vad som kan produceras. För RCP2.6 är oljekonsumtionen möjlig, men å andra sidan kräver scenariot mer kol än vad som kan produceras. Inget av de fyra accepterade klimatscenarierna beskriver en möjlig framtid utsläpp av koldioxid.

 

(Förlaget AB Exergena har ställt böckerna till förfogande och den finns personer som redan har stöttat initiativet att dela ut en bok till en riksdagsledamot genom att swisha 150 – 250 kr till AB Exergena, Swish – 1232680015.)

Advertisement
Posted in: Uncategorized